Sökning: "träförband"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet träförband.

 1. 1. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 2. 2. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av träförband : En jämförelse mellan olika typer av förbindare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Träförband; förbindare av stål; spik; träskruv; skruv; konstruktion;

  Sammanfattning : I träkonstruktioner används olika förbindare av stål för att sammanfoga olika virkesdelar. För att kunna välja en lämplig förbindare måste konstruktören därför veta vilka skillnader som finns mellan dem och ha kunskap om vilka regler som gäller vid beräkning av förbandets bärförmåga. LÄS MER

 4. 4. Study of glue-laminated timber connections with high fire resistance using expanded steel tubes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Ronstad; Niklas Ek; [2018]
  Nyckelord :Expanded steel tubes; Glue-laminated timber; Fire resistance; Glue-laminated timber connection; Expanderade ståltuber; Limträ; Brandmotstånd; Limträförband;

  Sammanfattning : A key factor regarding fire safety of timber buildings is the performance of connections between the structural elements, since this determines the load-carrying capacity of the structure. Traditional timber connections do generally perform poorly in a fire compared to surrounding parts since the joints often consist of exposed metal parts and cavities which locally decreases the fire resistance. LÄS MER

 5. 5. Stark, starkare, starkast : en jämförelse av fasta tappar och centrumtappar med utgångspunkt i tappens dimensioner, inpassning, komprimering, antal och limning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Jonas Berglund; [2018]
  Nyckelord :cabinet making; joint; wood; mortise and tenon; dovel joint; glueing; fitting; compression; möbelsnickeri; träförband; trämöbelförband; sammanfognigar; tapp och kista; centrumtapp; limning; komprimering; inpassning;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete jämför jag styrkan för sammanfogningar i trämöbler med fasta tappar och centrumtappar utifrån fem parametrar: tappens dimensioner, tappens inpassning, tappens komprimering, tappens antal och tappens limning. Den övergripande frågan har varit, ”är fasta tappar eller centrumtappar starkast?” Målet har varit att sålla i olika teorier rörande dessa två typer av sammanfogningar och skapa ett underlag i syfte att hjälpa möbelsnickare och formgivare att kunna ta medvetna beslut vad gäller sina val av dessa typer av sammanfogningar. LÄS MER