Sökning: "träförband"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet träförband.

 1. 1. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 2. 2. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 3. 3. Draghållfasthet i historiska träförband

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Oskar Nylander; Sebastian Svensson; [2019]
  Nyckelord :historiska träförband; dymlingar; furu; draghållfasthet; brottmod; klippspik;

  Sammanfattning : Detta arbete utfördes för att studera hållfasthet hos furudymlingar och klippspik i historiska träförband. Ingen beräkningsstandard finns idag i Sverige för förband med dymling i furu eller klippspik. LÄS MER

 4. 4. Styvhet och bärförmåga i KL-träförband : Jämförelse mellan teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emanuel Kvist; [2019]
  Nyckelord :Husbyggnad; Konstruktion; Styvhet; KL-trä; Bärförmåga;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftade till att med hjälp av teoretiska beräkningar och praktiska försök beräknakarakteristisk och dimensionerande bärförmåga samt karakteristisk styvhet för ett skruvat träförband iKL-trä. Vidare syftade arbetet till att fastställa hur överrensstämmande praktik och teori var. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av träförband : En jämförelse mellan olika typer av förbindare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Träförband; förbindare av stål; spik; träskruv; skruv; konstruktion;

  Sammanfattning : I träkonstruktioner används olika förbindare av stål för att sammanfoga olika virkesdelar. För att kunna välja en lämplig förbindare måste konstruktören därför veta vilka skillnader som finns mellan dem och ha kunskap om vilka regler som gäller vid beräkning av förbandets bärförmåga. LÄS MER