Sökning: "träffpunkt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet träffpunkt.

 1. 1. ”Vi måste prata, vi måste träffas!” : En intervjustudie om äldre personers delaktighet vid sociala digitala mötesplatser under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Forsander; Annie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :digital activities; group activities; occupational therapy; senior; senior center; arbetsterapi; digitala aktiviteter; gruppaktiviteter; senior; träffpunkt;

  Sammanfattning : Under covid-19 pandemin tvingades fysiska mötesplatser för äldre personer att stänga. Som följd av detta startade digitala mötesplatser. Syfte: Genom intervju beskriva äldre personers uppfattning om vad som var betydelsefullt för deras upplevelse av delaktighet i sociala digitala mötesplatser, under covid-19 pandemin. LÄS MER

 2. 2. Analys av accelerometerdata för identifiering av träffpunkt och mätning av resulterande vibrationer i padelrack

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Simon Broman; André Franzén; [2021]
  Nyckelord :Hand-Arm-Vibration HAV ; impact zone; vibration; padel racket; Frequency analysis Fast Fourier Transform FFT ; accelerometer data; Inertial Measurement Unit IMU ; Hand-Arm-Vibration HAV ; träffzon; vibration; padelrack; frekvensanalys; Fast Fourier Transform FFT ; Accelerometerdata; Inertial Measurement Unit IMU ;

  Sammanfattning : Syftet med att mäta vibrationer och rekyler i ett padelrack i detta arbete är att utveckla en prototyp som kan användas som träningsredskap för att minska risken för skador. En vanlig skada som drabbar padelspelare är tennisarmbåge, som enligt studier tros uppkomma genom upprepad exponering av mikrotrauman som vibrationer och rekyler. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av fysisk aktivitet under covid-19 : En kvalitativ studie av åldersgruppen 70 år och äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Håkansson; Ellinor Johansson; [2021]
  Nyckelord :elderly; experiences; physical activity; exercise; covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin resulterade i en mängd samhällsanpassningar för att minska smittspridningen vilket skapade nya förhållningssätt i vardagen, som bland annat påverkade förhållandena för att utföra hälsobeteenden såsom fysisk aktivitet. Åldersgruppen 70 år och äldre blev särskilt begränsade av restriktionerna. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga elitinnebandyspelares skottprecision vid handledsskott : En jämförelse mellan två olika komplexitetsnivåer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Olsson; Johan Lindh; [2020]
  Nyckelord :Floorball; elite players; female senior; wrist shots; accuracy.; Innebandy; elitspelare; damsenior; handledsskott; precision.;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka komplexitetsnivåns (stillastående handledsskott och handledsskott i rörelse) och träffpunktsplaceringens inverkan på skottsprecisionen hos damelitinnebandyspelare på seniornivå. Vidare syftade studien till att undersöka om det fanns någon inlärningseffekt vid upprepade skott mot samma träffpunkt. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet hos fysiskt aktiva äldre på Träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Carina Borgén; Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Older adults; Physical Activity; Participation; Träffpunkt; Facilitators; Barriers;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Äldre är en allt mer växande grupp i samhället då medellivslängden i Sverige har ökat. En stor del av världens äldre population är fysiskt inaktiv och drabbas av kroniska sjukdomar med ökad ålder. LÄS MER