Sökning: "trähus"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet trähus.

 1. 1. Träfasader på höga hus : Brandtekniska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Tobias Persson; Oscar Hannu; [2019]
  Nyckelord :Wooden facade; Fire protection; Wooden house; Fire safety; High-rise building; Fire retardants; Sprinklers; Träfasad; Brandskydd; Trähus; Brandsäkerhet; Höghus; Brandimpregnering; Sprinkler;

  Sammanfattning : 1994 ändrades den svenska lagstiftningen så att trä blev tillåtet i byggnader över tvåvåningar. Det finns vissa funktionskrav som ska uppfyllas för brandsäkerhet. Dettaarbete innehåller intervjuer med aktörer från byggbranschen som berör deras ochandra aktörers kunskapsnivå i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER

 3. 3. Balkonger i trähus : Systematisering av konstruktionsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tina Ersson; [2019]
  Nyckelord :Cross laminated timber CLT ; Experience feedback; Process development; Work process; Arbetsprocess; Erfarenhetsåterföring; Korslaminerat trä KL-trä ; Processutveckling;

  Sammanfattning : House construction today is largely project-based, where the buildings are tailored tounique conditions and locations that are rarely the same as another build on anotherbuilding site. In addition to the building itself and the building site, involved actorsusually also change from project to project. LÄS MER

 4. 4. Flervåningshus av trähusmoduler : Kostnadspåverkan på trähusmoduler till följd av ökade krav per våning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Holgersson; Thomas Törnblom; [2019]
  Nyckelord :flervåningshus av trähusmoduler; trähusmoduler; krav på trähus; kostnadspåverkan på trähusmoduler;

  Sammanfattning : For more than a decade the construction of multi-storey wooden houses with more than two storeys was banned in Sweden. In 1994, regulations became function-based and multi-storey wooden houses was allowed once again. Due to the long ban, there is a lack of knowledge regarding multi-storey wooden houses. LÄS MER

 5. 5. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anastasia Bos; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; stadshall; stadshus; tegel; mur; offentlig;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett förslag på en ny stadshall i den mindre kommunen Strängnäs, belägen vid Mälaren. Området präglas av Strängnäs historia samt det varierande landskapet. Den givna platsen för nya stadshallen ligger vid Västervikstorget med båthamnen intill. LÄS MER