Sökning: "träkonstruktioner beräkningar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden träkonstruktioner beräkningar.

 1. 1. Styvhet och bärförmåga i KL-träförband : Jämförelse mellan teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emanuel Kvist; [2019]
  Nyckelord :Husbyggnad; Konstruktion; Styvhet; KL-trä; Bärförmåga;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftade till att med hjälp av teoretiska beräkningar och praktiska försök beräknakarakteristisk och dimensionerande bärförmåga samt karakteristisk styvhet för ett skruvat träförband iKL-trä. Vidare syftade arbetet till att fastställa hur överrensstämmande praktik och teori var. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett online verktyg för beräkning av träkonstruktioner

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Yandra Balladares; Matitas Gomez; Melis Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :online tool; learning; design of timber structures; PHP; online-verktyg; inlärning; dimensionering av träkonstruktioner; PHP;

  Sammanfattning : I Sverige har byggsektorn en stor påverkan på miljön och nya metoder samt materialen behöver tas fram för att förbättra situationen. Ett online-verktyg kan användas som ett hjälpmedel vid inlärning och även öka kunskapen. LÄS MER

 3. 3. Osäkerheter vid semi-probabilistisk verifiering av befintliga takkonstruktioner i trä

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Adam Runesson; Alexander Stobbe; [2018]
  Nyckelord :Eurokod; EKS; Semi-probabilistisk; Befintliga träkonstruktioner; Svenska konstruktionsregler; Verifiering av bärighet;

  Sammanfattning : En stor del av de byggarbeten som äger rum i Sverige utförs på befintliga byggnader. Svensk regelförfattning använder begreppet ändring för vissa typer av arbeten på befintliga byggnader. Begreppet ändring innefattar tillbyggnad, ombyggnad och ändring. LÄS MER

 4. 4. Temperature distribution and charring penetrations in timber assemblies exposed to parametric fire curves : Comparisons between tests and TASEF predictions

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Isac Andersson; Niklas Ek; [2017]
  Nyckelord :TASEF; Delamination; Timber beams; Parametric fire curves; Fire tests; Charring; Eurocode; TASEF; Delaminering; Träbalkar; Parametriska brandkurvor; Brandtester; Förkolning; Eurocode;

  Sammanfattning : Four furnace tests have been performed using two different parametric fire curves and the results are compared with computer simulations and Eurocode calculations. What differentiates the parametric fire curve from other fire curves is in particular the cooling phase, something that has proven to be hard to model for timber structures. LÄS MER

 5. 5. Temperature distribution and charring penetrations in timber assemblies exposed to parametric fire curves : Comparisons between tests and TASEF predictions

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Niklas Ek; Isac Andersson; [2017]
  Nyckelord :Fire; Delamination; Parametric fire curve; TASEF; Eurocode; Timber; Brand; Delaminering; Parametrisk brandkurva; TASEF; Eurocode; Trä;

  Sammanfattning : Four furnace tests have been performed using two different parametric fire curves and the results are compared with computer simulations and Eurocode calculations. What differentiates the parametric fire curve from other fire curves is in particular the cooling phase, something that has proven to be hard to model for timber structures. LÄS MER