Sökning: "träkonstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet träkonstruktioner.

 1. 1. Långtidsbevaring av arkeologiska träkonstruktioner i en terrester miljö – fallstudie Kronholmskoggen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Hardselius; [2020-08-05]
  Nyckelord :In situ preservation; microbial decay; waterlogged wood;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020.... LÄS MER

 2. 2. Med omvärlden som inspirationskälla : En studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl Angtoft; [2020]
  Nyckelord :möbelsnickeri; träkonstruktioner;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om konstruktioner. Studien handlar om att lyfta blicken och titta på sammansättningar på ett större plan för att hitta nya lösningar på gamla problem.  Jag har i min studie låtit mig inspireras av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä. LÄS MER

 3. 3. Horisontalstabilisering av en komplex träkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Angelica Sandström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dimensionering av en byggnad innebär att säkerställa en tillfredsställande funktion vid normal användning och minska risken för brott med allvarliga personskador. En viktig grundsten i dimensioneringen av en byggnad är det horisontella stabiliseringssystemet, det system som tar hand om de horisontella lasterna. LÄS MER

 4. 4. Klimatoptimering med parametrisk design vid tidiga stomval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elina Byström; [2020]
  Nyckelord :dimensionering; Grasshopper; LCA; optimering; parametrisk design; stommaterial;

  Sammanfattning : Sveriges mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Energianvändningen ska vara effektiv, miljövänlig och resurssnål och energin ska främst vara framställd av förnyelsebara energikällor. LÄS MER

 5. 5. Väderskydd för träkonstruktioner : En studie av vad som påverkar beslutet och dess möjliga effekter på uttorkningstid och mögeltillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Simon Lundquist; Filip Ekman; [2020]
  Nyckelord :CLT; Microbial growth; WUFI; Moisture; KL-trä; Mikrobiell påväxt; WUFI; Fukt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studeras vad som styr valet att använda väderskydd under produktion av träbyggnader som innehåller KL-trä. Rapporten tar upp teori om hur trä beter sig i olika klimat, en fallstudie bestående av fuktmätningar som används för att beräkna uttorkningstiden och mögeltillväxten med datorprogrammet WUFI. LÄS MER