Sökning: "träkonstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet träkonstruktioner.

 1. 1. Analys av mögelrisk när KL-trä används i klimatskalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Hiba Al Yaseen; Sara Shareef; [2019]
  Nyckelord :Byggfukt; CLT; KL-trä; Korslimmat trä; MRD; MRD-index; Mögelpåväxt; Uttorkning; Fukt; WUFI.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I boverkets rapport Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025 framgår det att 600 000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025. Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande kan bidra till att möta behovet av nya och överkomliga bostäder av god kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Branddimensionering av CLT-element i bärande väggkonstruktioner : en komparativ studie mellan gällande normer och senaste forskningen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Stefan Hallqvist; Cherif Berkal; [2018]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; bearing capacity; fire resistance; fire protection design; Korslimmat massivträ; CLT; KL-trä; Brandmotstånd; Branddimensionering; Bärighet;

  Sammanfattning : I takt med en ökad miljömedvetenhet har träbyggnation börjat premieras allt mer och sedan lagändringen 1994 som innebar att det blev tillåtet att uppföra höga hus med trästomme har utvecklingen snabbt gått framåt. Att korsvis bygga upp skikt av brädor och sammanfoga dessa till element har visat sig skapa en produkt med hög hållfasthet och låg vikt som är idealisk som stommaterial vid byggnation av stora och höga hus i trä. LÄS MER

 3. 3. Osäkerheter vid semi-probabilistisk verifiering av befintliga takkonstruktioner i trä

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Adam Runesson; Alexander Stobbe; [2018]
  Nyckelord :Eurokod; EKS; Semi-probabilistisk; Befintliga träkonstruktioner; Svenska konstruktionsregler; Verifiering av bärighet;

  Sammanfattning : En stor del av de byggarbeten som äger rum i Sverige utförs på befintliga byggnader. Svensk regelförfattning använder begreppet ändring för vissa typer av arbeten på befintliga byggnader. Begreppet ändring innefattar tillbyggnad, ombyggnad och ändring. LÄS MER

 4. 4. Delamination of Cross-laminated timber and its impact on fire development | Focusing on different types of adhesives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Eric Johansson; Anton Svenningsson; [2018]
  Nyckelord :CLT; cross-laminated timber; X-lam; delamination; engineered timber; adhesive; glue; tall timber buildings; timber load-bearing structures; charring rate; NFPA; Paramteric fires; standard testing furnace; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the recent decade, the interest of building taller all-timber structures using engineered timber materials such as cross-laminated timber (CLT) has increased substantially. On the other hand, there’s also a significant resistance and fear concerning the fire safety of buildings with wood-based load-bearing structures. LÄS MER

 5. 5. Att bygga flervåningshus med trästomme - ur beställarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Helander; Magnus Linde; [2018]
  Nyckelord :Trästomme; Träkonstruktion; Träbyggnad; Trähus; Wooden frames; Wood construction; Wooden building; Wooden house;

  Sammanfattning : Det blev år 1994 tillåtet i Sverige att bygga hus med stomme av trä högre än två våningar. Det finns många fördelar med att bygga med trästomme, inte minst ur miljösynpunkt, men det byggs trots detta väldigt få flervåningshus högre än två våningar med trästomme jämfört med andra stomkonstruktioner. LÄS MER