Sökning: "tränare på elitnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden tränare på elitnivå.

 1. 1. Vägarna till eliten : En undersökning av fotbollstränares sociala bakgrunder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Daniel Bergfors; Emil Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Fotboll; Tränare; Elit; Socialisation; Sociokulturellt perspektiv; Sociala fält; Kapital; Bourdieu;

  Sammanfattning : I denna uppsats redogörs för fotbollstränares väg till att de blir anställda på elitnivå. Studien utgår från att undersöka tränarnas sociala bakgrund utifrån faktorerna socialisation, sociokulturellt perspektiv, sociala fält samt kapital. Studiens metodval är av kvalitativ grund, i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Bakom den mentala tuffheten hos boxare : En kvalitativ studie om boxares mentala tuffhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Cengizhan Caglayan; Mohamed Diallo; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkboxning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka vilka faktorer det är som påverkar mental tuffhet bland boxare på elitnivå. Författarna strävar efter att få en större klarhet i vilka egenskaper som är betydelsefulla för mental tuffhet och vilket stöd som behövs för att lyckas uppnå dessa egenskaper samt leder till framgång inom boxning. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan specialidrottslärare och tränare i ett skadeförebyggande syfte : En kvalitativ studie riktad mot idrottsgymnasier och truppgymnastik på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nina Pettersson; Livia Wärdig; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om samarbete förekommer mellanspecialidrottslärare (RIG och NIU) och tränare i klubbar, samt undersöka hurspecialidrottslärare och tränare ser på förebyggande av idrottsskador hos elever påidrottsgymnasium med inriktning truppgymnastik. Frågeställningarna var: I vilken månförekommer samarbete mellan specialidrottslärare och klubbtränare? Hur arbetarspecialidrottslärare och klubbtränare med skadeprevention? Metod Studien har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk dynamik inom svensk elitfotboll : Ett paradigmskifte för taktisk träning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marcus Wallin; Gustav Høgmo Utstøl; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur svenska elittränare i fotboll tränar taktik med en analytisk utgångspunkt från ekologisk dynamik och den pedagogik/metodik den förespråkar (icke-linjär pedagogik och constraints-led approach). Frågeställningar Arbetar tränarna enligt principerna inom icke-linjär pedagogik (rörelsevariation, representativ övningsdesign och perception-aktion)? Vilka främjande och begränsande faktorer utifrån constraints-led approach tar tränarna hänsyn till samt påverkar medvetet? Har tränarna i svensk elitfotboll kunskap om icke-linjär pedagogik, constraints-led approach och ekologisk dynamik? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att ta reda på hur tränarna genomförde taktisk träning och om det var i enlighet med ramverket ekologisk dynamiks nyckelprinciper. LÄS MER

 5. 5. Vägen till elitnivå i fotboll - En studie om de bästa vägvalen och miljön för att nå elitnivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Oskar Sverrisson; [2019]
  Nyckelord :Talangutveckling; Fotboll; Sampling;

  Sammanfattning : I dagens fotboll har ekonomin en stor betydelse för föreningars möjligheter att bedriva sin elitverksamhet. Många elitföreningar i Sverige är beroende av att utveckla och sälja talangfulla spelare för att få föreningen att gå runt ekonomiskt. LÄS MER