Sökning: "tränarlänkdiverse"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet tränarlänkdiverse.

 1. 1. A Successful Career as a Player Provides a Faster Path to High Level Coaching : A Qualitative Study

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Per Gunnarsson; Ella Paldán; [2023]
  Nyckelord :Idiosyncratic pathway; Player to coach; Coaching styles; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Aim  In the study, we problematize, among other things, the leadership qualities of players and why the majority of coaches in Swedish elite handball are former players.  Within the Swedish handball elite, over 60% of all head coaches have a previous successful playing career. According to a study by Werthner et al. LÄS MER

 2. 2. Bollspel i skolan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Nicholas Hillgren; [2023]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i Stockholmsområdet i årskurs 7-9 använder sig av bollspel i sin undervisning för att göra en kunskapsbedömningar kopplade till läroplanen och det centrala innehållet. 1. LÄS MER

 3. 3. Does motivation differ depending on young athletes opinions on specialization? : A quantitative study about youth team sports

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Gustaf Könberg; Viktor Trojmar; [2023]
  Nyckelord :Motivation; Specialization; Youth athletes; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Aim  The purpose of the study is to investigate whether motivation differ depending on young athletes opinions on specialization.  Problem statement:- Does motivation type differ depending on young athletes opinions on specialization?  Method  We have chosen to use a quantitative working method. LÄS MER

 4. 4. Val av pil : Huruvida en trimningseffekt existerar inom bågskyttesporten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Ludvig Bergöö; [2023]
  Nyckelord :Bågskytte; Trimning; Pilar; Skytte; Skyttesport; Pilbåge; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att klargöra bågskyttars träffbild påverkas av pilars styvhet. Frågeställningen lyder: existerar skillnader i prestation mellan tre olika grupper av pilar, varav en har avklarat ett barskaftstest och de andra är 50 spinesteg vekare respektive styvare? Metod - För att besvara frågeställningen rekryterades fyra skyttar på distriktsnivå med en självskattadfysiologisk kapacitet att skjuta 200 pilar med en hållkraft om minst 35 pound. LÄS MER

 5. 5. Crossfit and sports psychology : Elite Crossfit athletes’ opinions on mental toughness– a qualitative interview study

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Westin; [2023]
  Nyckelord :CrossFit; sports psychology; mental toughness; sports science; crossfit athletes; elite sports; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to review the elite Crossfit athletes’ opinions of the importance of mental toughness to achieve optimal performance. A number of other research studies looking at psychological factors such as grit and mental toughness supports the idea that elite athletes should develop their mental capacity to improve their individual performance. LÄS MER