Sökning: "tränarlänkhandboll"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet tränarlänkhandboll.

 1. 1. Skillnader i självskattad kommunikation mellan dam- och herrhandbollsspelare samt dess korrelation till upplevd lagsammanhållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sammanhållning; kommunikation; lagidrott; handboll; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Denna studie undersöker huruvida kommunikationen skiljer sig mellan dam- och herrhandbollsspelare (N=140, NDam=69, NHerr=71) samt om det finns några korrelationer mellan kommunikation och den upplevda sammanhållningen mellan handbollsspelare. Frågeställningarna som prövas är : 1) Finns det några skillnader mellan dam- och herrhandbollsspelare i hur deras interna kommunikation i laget upplevs? 2a) Finns det någon korrelation mellan den interna kommunikationen och sammanhållningen hos handbollsspelare? 2b) Om det finns en korrelation mellan kommunikationen och sammanhållningen, skiljer sig korrelationen mellan manliga och kvinnliga handbollsspelare? Metod Dataunderlaget i studien är framtaget genom en kvantitativ enkätstudie som är sammansatt av två validerade enkäter, Scale of Effective Communication in Team Sports – SECTS-2 och Group Environment Qusetionnaire – GEQ. LÄS MER

 2. 2. Distans eller Genmobrott : En kvantitativ statistisk analys av avslut på 80 matcher i damernas elitserie i handboll säsongen 2017-2018

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Fehrlund; Andreaz Zanteré; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att analysera hur niometers-spelare i damernas elitserie (SHE) i handboll kommer till avslut från zonerna två och tre, från distans eller via genombrott. Den kommer även undersöka ifall det finns ett samband mellan valet av avslut och utgången av matchen. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan nutrition och skadebenägenhet : En studie på ungdomsspelare i handboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Wikström; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka energi- och näringsstatus samt studera eventuella samband mellan energistatus, näringsstatus och skadebenägenheten hos ungdomsspelare i handboll. Arbetets utgångspunkt låg i följande frågeställningar: Hur ser skadefrekvensen, energistatusen och näringsintaget ut hos ungdomsspelare i handboll? Finns det något samband mellan energistatus, näringsintaget och skadehistorik hos ungdomsspelare i handboll? Metod: 24 ungdomsspelare tillhörande en elitförening deltog i studien (14-20 år). LÄS MER

 4. 4. Handboll som integrationsarena? : En studie om hur elithandbollsföreningar arbetar med inkludering och integrering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Lundin; [2019]
  Nyckelord :Handboll; integration; inkludering; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att identifiera och analysera hur svenska elithandbollsföreningar arbetar med frågor om integration och inkludering. Följande frågeställningar ställdes: Vilka riktlinjer och policydokument finns för integreringsarbete utfärdat av Svenska handbollsförbundet? Hur framträder integreringsarbete på elithandbollsföreningars hemsidor? Hur talar företrädare för elithandbollsföreningar om integrering och inkludering? Metod I uppsatsen används en kvalitativ ansats och studien inspireras av innehållsanalys av dokument och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Silver med guldsmak : En observationsstudie av skotteffektivitet i herrhandboll mellan Sverige och Frankrike under OS i London 2012

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hazem Al Saleh; [2018]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att göra en jämförelse mellan det svenska och det franska handbollslagens prestationer i form av skotteffektivitet från olika positioner under OS i London 2012 herrhandboll. Följande frågeställningar kommer att besvaras:  Hur skiljer sig skotteffektiviteten mellan Sverige och Frankrike?  Vilka positioner är avgörande för målgörande i internationell handboll?  Skillnaden mellan officiell statistik och studiens statistik? Metod För att besvara frågeställningarna har 16 handbollsmatcher (herrhandboll) från de Olympiska spelen i London 2012, observerats och videoanalyserats. LÄS MER