Sökning: "tränarlänkishockey"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet tränarlänkishockey.

 1. 1. Selektering och urvalsprocessen inom elitidrott, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga : en kvalitativ studie inom fotboll och ishockey

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :David Dottemar; Johan Ek Johansson; [2021]
  Nyckelord :Selektering; urval; ishockey; fotboll; NIU; elitidrott; ungdomsidrott; rekryteringsansvariga; tränare; tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att granska hur rekryteringsansvariga talar om sina principer för urval på manliga ungdomssidan från 14 år och uppåt inom fotboll och ishockey. Frågeställningar: Selektering och urvalsprocessen inom fotboll och ishockey, hur upplevs den i praktiken av rekryteringsansvariga? Vilka egenskaper letar man efter hos unga spelare? Vad för metoder används för att bedöma spelare? Tittar man mer efter potential eller spelare som är bäst för stunden? Metod Studien har använt sig av en kvalitativ ansats vilket innebär att studien syftar på att undersökatränares tankar och åsikter om det som avses att undersökas. LÄS MER

 2. 2. Kris i svensk damishockey? : En inblick i svensk och dansk damishockeys utveckling kring 2020.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Josefine Jakobsen; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka och försöka förklara svensk damishockeys tillbakagångsamt att få en inblick i hur dansk damishockey har tagit sig förbi Sverige i VM-sammanhang. Frågeställningar: - Vilka seriesystem finns i Sverige respektive Danmark? Fördelar och nackdelar? - Hur bedrivs fysträningen i respektive land? - Hur ser ledarskapet ut i Sverige och Danmark? - Hur bör ishockeyn utvecklas i Sverige vad gäller utländska spelare,utvecklingslandslag och ekonomi? Metod Undersökningen har en kvalitativ ansats, där semi-strukturerade intervjuer har utförts för attsamla in data. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Aisha Faiqi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till avhopp och återupptagande av en idrott : En kvalitativ studie bland kvinnliga utövare inom ishockey och friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Eveline Kjetselberg; Sanna Tollefors; [2019]
  Nyckelord :Dropout in sports; Avhopp inom idrott; Idrottsdeltagande; Friidrott; Ishockey; tränarlänkfriidrott; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker det finns till att kvinnliga utövare inom friidrott och ishockey slutar utöva sin idrott. Studien undersökte vilka anledningar det finns till att vissa idrottare återvänder till sin idrott. Utöver detta ämnar studien ta fram förslag på åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Framtidsutsikter för isländsk ishockey : Landslagstränarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Snorri Sigurbergsson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att beskriva och undersöka det isländska herrlandslaget i ishockey, dess utveckling och framtida utmaningar. Frågeställningar som hjälpte till för att besvara syftet var: - Hur har tränarna arbetat med utvecklingen av ishockeylandslaget? - Vad krävs enligt tränarna för att ishockeyn ska utvecklas på Island? Metod Undersökningen har en kvalitativ ansats, med halvstrukturerade intervjuer som har genomförts för att samla in data. LÄS MER