Sökning: "tränarlänksimning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet tränarlänksimning.

 1. 1. Kan självreglerat lärande vara ett verktyg för att nå toppen? : En kvantitativ studie kring samband mellan självreglering och nivå i simning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Andersson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan svenska junior- och seniorsimmares nivå (mätt i FINA poäng), simmarnas bakgrund (träningstimmar, ålder och tävlingserfarenhet) och självregleringsförmåga. Självreglering består av de sex aspekterna planering, ansträngning, self-efficacy, monitorering, reflektion och utvärdering. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie om simmare på elitnivå : Varför slutar de?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka vad som gör att simmare på elitnivå hoppar av simningen. Frågeställningarna var: Vilka olika faktorer gör att elitsimmare slutar? Hur upplever avhoppade elitsimmare relationen till sin tränare? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där fem semistrukturerade intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 3. 3. Swedish Elite Swimmers Blood Glucose Levels During Recovery : A Descriptive Study Using Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :blood glucose; swimming; nutrition; recovery; simning; tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to form a descriptive picture of Swedish national elite (SNLE) swimmers blood glucose (BG) levels in relation to their nutritional intake.  - Do SNLE swimmers have BG level in a normal range of ≥3. LÄS MER

 4. 4. Fem simtränares syn på idrottsutbildning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mathilda Johansson Norell; [2017]
  Nyckelord :Idrottsvetenskap; idrottsutbildning; kvalitativ; tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fem svenska simtränare uppfattar betydelsen av idrottsutbildning i sitt arbete som tränare. Hur upplevde simtränarna att idrottsutbildning var relevant för deras arbete? Hur använde simtränarna de praktiska kunskaperna från idrottsutbildningen i arbetet?  Metod Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Hur utförs ett step-test i simning med hög reliabilitet? : En kvantitativ studie som fördjupar sig i Pansolds step-testprotokoll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Lutula; Kevin Thorvaldsson; [2017]
  Nyckelord :simning; step-test; laktat; laktatest; simtest; hjärtfrekvens; laktattröskel; reliabilitet; tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka reliabiliteten i Pansolds step-testprotokoll i simning. Följandefrågeställningar har använts i denna uppsats: Håller Pansolds step-testprotokoll hög reliabilitet gällande erhållen laktattröskel? Håller Pansolds step-testprotokoll hög reliabilitet gällande uppmätt simtid? Skiljer sig den digitala- och analoga mätningen av hjärtfrekvensen? Hur väl kan simmare kontrollera sin hastighet utifrån uppsatta måltider? Metod Försökspersonerna var åtta till antalet, fyra män och fyra kvinnor i åldern 19,8 ± 3,6 år och innehavande av minst 650 FINA-poäng. LÄS MER