Sökning: "tränarlänksimning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet tränarlänksimning.

 1. 1. Skillnad i effektutveckling mellan sprintsimmare och sprintlöpare : Användandet av ett maximalt treminuterstest för att ta reda på maxeffekt, kritisk effekt och arbetskapacitet över den kritiska effekten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Frödeberg; Jonas Tollefors; [2020]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka critical power (CP) och om andelen av det totala arbetet som utförs över CP (W´) skiljer sig mellan sprintsimmare och sprintlöpare. Dvs förhållandet mellan den effekt som kan bibehållas under lång tid och den som maximalt kan produceras under de 150 första sekunderna vid ett tre minuters maxtest. LÄS MER

 2. 2. Kan självreglerat lärande vara ett verktyg för att nå toppen? : En kvantitativ studie kring samband mellan självreglering och nivå i simning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Andersson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan svenska junior- och seniorsimmares nivå (mätt i FINA poäng), simmarnas bakgrund (träningstimmar, ålder och tävlingserfarenhet) och självregleringsförmåga. Självreglering består av de sex aspekterna planering, ansträngning, self-efficacy, monitorering, reflektion och utvärdering. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om simmare på elitnivå : Varför slutar de?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jens Haraldsson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka vad som gör att simmare på elitnivå hoppar av simningen. Frågeställningarna var: Vilka olika faktorer gör att elitsimmare slutar? Hur upplever avhoppade elitsimmare relationen till sin tränare? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där fem semistrukturerade intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 4. 4. Swedish Elite Swimmers Blood Glucose Levels During Recovery : A Descriptive Study Using Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :blood glucose; swimming; nutrition; recovery; simning; tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to form a descriptive picture of Swedish national elite (SNLE) swimmers blood glucose (BG) levels in relation to their nutritional intake.  - Do SNLE swimmers have BG level in a normal range of ≥3. LÄS MER

 5. 5. Fem simtränares syn på idrottsutbildning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mathilda Johansson Norell; [2017]
  Nyckelord :Idrottsvetenskap; idrottsutbildning; kvalitativ; tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fem svenska simtränare uppfattar betydelsen av idrottsutbildning i sitt arbete som tränare. Hur upplevde simtränarna att idrottsutbildning var relevant för deras arbete? Hur använde simtränarna de praktiska kunskaperna från idrottsutbildningen i arbetet?  Metod Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. LÄS MER