Sökning: "tränarlänkskidor"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tränarlänkskidor.

 1. 1. Motivation : En studie om motivation under gymnasietiden hos alpina skidgymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :motivation; idrottspsykologi; skidåkning; alpint; SMS; tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att se hur motiverade alpina skidgymnasieelever är för sitt deltagande i idrotten. ·       Drivs alpina skidgymnasieelever av inre eller yttre motivation? ·       Ändras motivationen från första året till sista året? Metod Denna studie har en kvantitativ ansats för att den ska kunna svara på frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju typ total lycka" : en kvalitativ studie om upplevelse i kitesurfing, vågsurfing och friåkning på skidor.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Edwall; [2015]
  Nyckelord :Kitesurfing; surfing; friåkning; skidåkning; frihet; känsla; glädje; livsstil; gemenskap; tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med detta arbete är att förstå känslans betydelse för utövare inom kitesurfing, vågsurfing och friåkning inom skidor, där studien tar avstamp utifrån sex olika tematiska områden: livsstil och identitet, gemenskap, frihet och lek, människa och natur, behov och kropp och känslan (flow). För att besvara arbetets syfte formulerades tre frågeställningar: Hur upplevs utövandet av sporten i tid och rum, och vilka beskrivningar framträder? Av dessa beskrivningar, vilka av upplevelserna är mest framträdande? Hur visualiseras sportens känsla? Metod Studien är en abduktiv kvalitativ sådan som bygger på en etnografisk ansats med deltagande observationer och sex intervjuer med fotoelicitering. LÄS MER

 3. 3. ”Jamen, varför sluta Du då?” : en studie om varför unga seniorer fortsatt respektive slutat med längdskidåkning på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Ojala; Kent Norell; [2006]
  Nyckelord :Tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att ur ett motivationsperspektiv undersöka vilka faktorer som gör att unga elitskidåkare slutar respektive fortsätter tävla i längdskidåkning på elitnivå. Frågeställningarna är: Vad fick de elitaktiva att fortsätta? Vad fick de elitaktiva att sluta? Metod Vi valde att göra en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats där vi gjorde intervjuer med åtta informanter. LÄS MER

 4. 4. Utbrändhet bland svenska alpina tränare, finns det? : Vad ska kunna göras för att förbättra tränares arbetssituation?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Norman; [2005]
  Nyckelord :Tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Aim: The purpose with this study was to examine if there is burnout or symptoms of burnout among Swedish alpine coaches. The study would also investigate if the place of work have any meaning of developing burnout symptom or to become burnout. How the coaches think that their working situation could be any better is also going to be lightened. LÄS MER

 5. 5. Ryggsmärtor inom utförsåkning : Andelen ryggsmärtor hos elever på tre av Sveriges alpina skidgymnasier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Malin Wincrantz; [2003]
  Nyckelord :ryggsmärtor alpint; Tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Huvudsyftet med denna studie är att undersöka andelen som har eller har haft ryggsmärtor under tiden på ett skidgymnasium, samt om ryggsmärtan påverkade deras åkförmåga. Metod Undersökningen gjordes på de tre alpina riksidrottsgymnasierna i Sverige. Studien gjordes som en enkätundersökning. LÄS MER