Sökning: "träning arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden träning arbetsplats.

 1. 1. Frisk- och riskfaktorer för sjukfrånvaro i arbetslivet : En kvantitativ tvärsnittsstudie på arbetande vuxna

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hampus Landin; Karolina Andersson; [2022]
  Nyckelord :vardagsmotion; konditionsträning; styrketräning; ohälsa; stress; anställd; arbetsplats; arbetsmiljö; arbetslivet; träning; psykisk hälsa; sjukfrånvaro; vuxna; arbete; kvantitativ; tvärsnittsstudie; riskfaktorer; friskfaktorer; frånvaro; hälsa; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan parametrarna: Träning ochvardagsmotion, Psykisk hälsa och Arbetsmiljö i relation till sjukfrånvaro. Utöver detta fannsett sekundärt syfte i att kunna ge en grov riktning för organisationer om prioriteringen avinsatser för att minska sjukfrånvaro. LÄS MER

 2. 2. Den flexibla arbetsplatsen : När två kontexter blir ett, en studie av medarbetaresupplevelse av flexibilitet på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ruqaya Abboud; Lisa Kraft; [2022]
  Nyckelord :Flexibility; workplace flexibility; homeoffice; context; situated learning; Flexibilitet; arbetsplatsflexibilitet; hemmakontor; kontext; situerat lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the employee's view of the workplace's flexibility in two contexts, in the office and at home. The study has a qualitative approach based on six semi-structured interviews of employees in four different organizations. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöns påverkan : En kvalitativ studie om socialarbetarnas uppfattning om hur deras arbete och arbetsplats påverkar den psykiska hälsan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Timothy Kristiansson; Emmie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; arbetsmiljö; organisation; copingstrategier; stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större förståelse och fördjupad kunskap för hur socialarbetare inom barnskyddsarbete i Sverige uppfattar att deras arbetsmiljö påverkar deras psykiska hälsa. Den metodologiska utgångspunkten är av kvalitativ ansats med hermeneutisk forskningsansats där semistrukturerade intervjuer tillämpats. LÄS MER

 4. 4. 2 x 2 minuters pausprogram som förebyggande åtgärd mot muskuloskeletala besvär vid arbete i hemmiljö - En genomförbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Jonathan Fambäck; Jacob Dalmo; [2021]
  Nyckelord :Pausträning; styrketräning; smärta; stillasittande; hemarbete; gummiband; träningsintervention; fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Studier har visat att arbete i hemmiljö har blivit vanligare, vilket i sin tur har ökat stillasittandet. Stillasittandet bidrar till muskuloskeletala besvär där korta pausprogram på arbetsplats har gett smärtlindrande effekter bland kontorsarbetare, men det är inte undersökt i hemmiljö. LÄS MER

 5. 5. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lowa Åström; Linnea Lagergren; [2021]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; djursjukskötare; kunskap; lagstiftning; rehabilitering;

  Sammanfattning : Rehabilitering är ett relativt nytt område inom djursjukvården som har expanderat de senaste åren. På djurkliniker och djursjukhus arbetas det dagligen med rehabilitering där många professioner är inblandade, bland annat djursjukskötare. LÄS MER