Sökning: "träning puls häst"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden träning puls häst.

 1. 1. Trygg i transport – effekten av tid och upprepning på unghästars lastträning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Matilda Larsson; [2013]
  Nyckelord :unghäst; lastning; inlärning; beteende; puls;

  Sammanfattning : Hästar transporteras över hela världen i syften som försäljning, tävling, träning och djursjukhusvistelse. I många fall, men kanske främst vid transport till djursjukhus, hinner aldrig den unga hästen få träna sig på att lastas innan den ska åka iväg någonstans. LÄS MER

 2. 2. Fysiologiska stressvar på träning &överträning hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnéa Viklund; [2012]
  Nyckelord :fysiologisk stress; träning; överträning; kortisol; ACTH; katekolaminer;

  Sammanfattning : All träning innebär en fysisk påverkan på kroppen och kan anses vara en form av stress, vilket hästar som tränas utsätts dagligen för. Svaret som fås vid stress är till för att mobilisera resurser inför kommande situationer, det sker fysiologiskt bland annat genom det sympatiska nervsystemet som ökar sin aktivitet. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie mellan hopp- och dressyrryttares fysik

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Katarina Esping; Anna Linders; [2010]
  Nyckelord :ryttarträning; ; rörlighet; ; kondition;

  Sammanfattning : Inom ridsporten läggs stort fokus på hästens träning och välmående, men ryttarens träning glöms ofta bort. Det finns flera anledningar till varför ryttare bör träna även utan häst, man får bland annat en bättre känslighet, kondition och stabilitet i ridningen. LÄS MER

 4. 4. Pulsmätning på häst

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Gunnarsson; Linda Jerdmyr; [2009]
  Nyckelord :Häst; Hjärtfrekvens; Kardiovaskulär; Pulsmätning; Löshoppning; Longering; Pulsmätare; Pulsklocka; Kondition;

  Sammanfattning : Det finns få studier gjorda på ridhäst där man har tittat på vilopuls, arbetspuls och återhämtningspuls. I det här arbetet har vi tittat närmre på hästens kardiovaskulära system och vilka förändringar som sker i systemet under ett arbetspass och som följd av längre tids träning. LÄS MER

 5. 5. Arbetsprov i fält på ridhästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Viktoria Östlund; [2009]
  Nyckelord :arbetsprov; fystest; häst; träning; ridhäst; puls; laktat;

  Sammanfattning : Sport horses are widely used for performance in jumping, dressage, endurance etc. To enable comparisons of horses, training facilities, programs or physical status, an exercise test can be used. LÄS MER