Sökning: "träning skönhetsideal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden träning skönhetsideal.

 1. 1. Gymaktivas inställning till sin egen träning i förhållande till olika motivationsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Clara Hjalmarsson; Caroline Roligs; [2016]
  Nyckelord :Motivationsfaktorer; kroppsideal; hälsa; skönhetsideal; funktionellt kroppsideal; träning; gym; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka gymaktiva kvinnors motivationsfaktorer och om dessa kanvara mer eller mindre positiv för enskilda individer. De motivationsfaktorer studien inriktadesig på är tre olika kroppsideal, det utseendemässiga kroppsidealet, funktionella kroppsidealeteller hälsomässiga kroppsidealet, som tidigare forskning beskrivit är dessa vanligaanledningar till att personer tränar. LÄS MER

 2. 2. "Ge mig tiaran" - En studie om skönhetsidealet för barn i Toddlers and Tiaras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Dina Abuarisheh; [2015-09-22]
  Nyckelord :skönhetstävling; barn; genus; konsumtion;

  Sammanfattning : Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där ideal och skönhet konsumeras symboliskt för att man skall framställa sig själv som en viss typ av människa. Denna uppsats har som syfte att analysera reality serien Toddlers and Tiaras som utspelas i USA. LÄS MER

 3. 3. Vad får dig att må bra? : en studie om faktorer som påverkar flickors hälsa i år 9

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Tove Berge-Holmbom; Åsa Bokenstrand; [2007]
  Nyckelord :flickor; hälsa; faktorer till välmående; må bra;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka flickors syn på hälsa i år 9. Våra frågeställningar var följande: Vad lyfter flickor i år 9 själva fram som viktiga faktorer för att må bra? Vad tror flickor i år 9 är viktiga faktorer för andra flickor i motsvarande ålder ska må bra? Vilka faktorer uppger elevvårdspersonal som bidragande till unga flickors hälsa? Metod Datainsamlingen har skett på två olika sätt, dels genom en kvalitativ enkät, dels genom halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Vara vacker eller bli snygg : en studie av konstruktionen av skönhet och kvinnlighet i Vecko Revyn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Jenny Johansson; [2005]
  Nyckelord :Skönhet; Skönhetsideal; Kvinnlighet; Kropp; Tjejtidningar; Vecko Revyn; Disciplinering; Kön; Genus och könsidentitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av konstruktionen kring skönhet och kvinnlighet. Metoden för att genomföra detta är en diskursanalys av 26 nummer av Vecko Revyn och intervjuer med sex unga kvinnor. LÄS MER