Sökning: "träning."

Visar resultat 1 - 5 av 3402 uppsatser innehållade ordet träning..

 1. 1. Språkstörning. En kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till 3 för ökad måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Rehnström; Camilla Åkesson; [2023-09-19]
  Nyckelord :språkstörning; årskurs 1-3; ökad måluppfyllelse; framgångsfaktorer; utmaningar; stöd;

  Sammanfattning : De flesta elever med språkstörning placeras i vanlig klass med varierande grad av stöd och språkstörning är mer osynlig än andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av ett proaktivt arbete i skolans tidiga årskurser är en grundläggande förutsättning för ökad måluppfyllelse och att förebygga negativa livskonsekvenser för elever med språkstörning. LÄS MER

 2. 2. FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED DIABETES TYP 2 – HINDER OCH MOTIVATION UR ETT PATIENTPERSPEKTIV En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Revollo Ringås; Sarantsetseg Hedenfalk; [2023-06-28]
  Nyckelord :Autonom motivation; barriärer; diabetes typ 2; DT2; fysisk aktivitet; hinder; motivation; patienters upplevelser; SBT; självbestämmande teori; sjuksköterskans omvårdnadshandlingar; träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som har ökat ständigt under det senaste decenniet i Sverige liksom i resten av världen. Antal personer med diabetes motsvarar 5-7 procent av Sveriges befolkning, varav cirka 90% av dessa har diabetes typ 2. LÄS MER

 3. 3. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt på vilka sätt mitt medvetande om min icke normativa kropp i ett vitt rum, påverkar min idévärld, kreativitet, och mitt konstnärliga uttryck och hur jag med hjälp av musikens terapeutiska och läkningsförmåga kan bearbeta dessa erfarenheter genom metoder som gråt och meditation innan och under min skapandeprocess, övningsprocess och på scen. För att undersöka detta har jag arbetat med att gråta inför en vit blick och mediterat med kristallskålar och intervjuat människor. LÄS MER

 4. 4. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters professionella resonemang om aktivitetsfokuserade versus funktionsfokuserade interventioner inom handrehabilitering på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Susanna Abrahamsson; Moa Ekman; [2023-05-22]
  Nyckelord :Aktivitetsfokus; Funktionsfokus; Arbetsterapi; Handrehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitetsperspektivet och görandet är det perspektiv som ska vara centralt inom arbetsterapi och något arbetsterapeuter ska arbeta utefter. Arbetsterapi i handrehabilitering är ett område där aktivitet inte har det största fokuset utan funktionsfokus är mer centralt. LÄS MER