Sökning: "tränings uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tränings uppsats.

 1. 1. Mapping of open-answers using machine learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viking Björk Friström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates if a model can be created to map misspelled answers from open-ended questions to a finite set of brands. The data used for the paper comes from the company Nepa that uses open-questions to measure brand-awareness and consists of misspelled answers and brands to be mapped to. LÄS MER

 2. 2. Basketsmart, det skadeförebyggande programmet som Basketsverige glömde.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Malin Larsson; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 3. 3. LNG träningsmanual för M/T Bit Viking

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Albertsson; Joakim Hermansson; [2013]
  Nyckelord :LNG; LNG operation; IGF code; M T Bit Viking; LNG training manual; Tarbit shipping; MSC.285 86 .; LNG; LNG drift; IGF kod; M T Bit Viking; LNG träningsmanual; Tarbit shipping; MSC.285 86 .;

  Sammanfattning : Denna uppsats är gjord på uppdrag av Tarbit Shipping som år 2011 konverterade sin tankbåt M/T Bit Viking från konventionell drift på tjockolja till LNG (Liquefied Natural Gas).Uppdraget som gavs var att upprätta en tränings manual till fartyget då det är ett krav från IMO (International Maritime Organization). LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande arbete : En analys av friskvårdsprojektet Hälsovågen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Stamatios Aristidou; Zacharias Häljeskog; [2009]
  Nyckelord :health; healthpromotion; healthcare; physical activity; Hälsa; hälsoarbete; friskvård; hälsofrämjande; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning :  En hälsocoach kan arbeta på flera arenor i samhället. Exempel kan vara i företag, skolor, träningsinstitut. Dessa kan arbeta på olika sätt men oftast handlar deras arbete om att hjälpa människor med deras hälsoarbete. LÄS MER

 5. 5. Bör Röhnisch lägga sig på sträckbänken? : Varumärkets värde ur ett utvidgningsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Dafnäs; Peter Roland; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Röhnisch AB är ett svenskt familjeföretag som framförallt tillverkar tränings- och sportkläder för kvinnor. För tillfället har Röhnisch AB valt att marknadsföra alla sina produkter under ett paraplyvarumärke med en identitet, Röhnisch. LÄS MER