Sökning: "träningsapplikation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet träningsapplikation.

 1. 1. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER

 2. 2. Träningsapplikationer och Deras Inverkan på Användaren, En studie om fysisk aktivitet och dess upplevda motivation, hälsa och generella välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Fredrik Nörell; [2018]
  Nyckelord :Applikation; Datavetenskap; Fysisk ansträngning; Hälsa; Information; Kön; Motivation; Träning; Träningsapplikation; Visualisering; Välbefinnande; Ålder; Age; Applications; Computer Science; Fitness; Fitness Application; Health; Information; Motivation; Sex; Visualizing; Well-being;

  Sammanfattning : Denna uppsats omfattar en undersökning som gjordes mellan januari och april 2018. Undersökningen gjordes i syfte att ta reda på om det fanns någon korrelation mellan personers användande av träningsapplikationer och deras självrapporterade motivation, hälsa och generella välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Spelifiera för att träna mera : En studie som undersöker ifall en träningsapplikation med inslag av digital personlig tränare och spelifiering kan öka motivation under träning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rasmus Håkansson; Louise Rudbäck; [2017]
  Nyckelord :motivation; träning; personlig tränare; achievement goal theory; spelifiering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ifall en träningsapplikation med inslag av spelifiering och personlig tränare kan öka motivation under träning. Samtidigt undersöks vilka funktioner som önskas i följande applikation av användare. LÄS MER

 4. 4. “Jag blir så motiverad av den här appen”: Spelifierade element i en träningsapplikation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Paul Listi; Petter Kullander; [2017]
  Nyckelord :Gamified - Gamification - Traning - Percived Motivation - Fitocracy - Training application; Spelifiering - Spelifierad - Träning - Upplevd Motivation - Fitocracy - Träningsapplikation;

  Sammanfattning : Hur påverkas den uppfattade träningsmotivationen vid användning av de spelifierade elementen som finns i träningsapplikationen Fitocracy, i jämförelse med mer traditionella analoga loggningsmetoder? Spelifierade element i olika slags applikationer är något som används mer och mer i samband med att mobiltekniken utvecklas. Trots detta finns det ingen väletablerad spelifierad applikation för det ändamål många behöver uppfatta- en ökad motivation inför träning. LÄS MER

 5. 5. Funktioner för förbättrad träning : En kvalitativ studie om Quantified-selfers uppfattning och erfarenheter kring beteendeförändring i Runkeeper

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Maria Crusner; [2016]
  Nyckelord :Quantified-self; fitnessapplication; Runkeeper; behavior change; functions; Quantified-self; träningsapplikation; Runkeeper; beteendeförändring; funktioner;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how fitness applications should be designed to help Quantified-selfers to change a behavior. This was investigated by interviewing users of the fitness-tracking application Runkeeper, and focused on users experiences, how they use it and in what way their behavior has changed. LÄS MER