Sökning: "träningsberoende"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade ordet träningsberoende.

 1. 11. Träningsberoende och dess orsakssamband : En uppsats om orsaker till träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Håkansson; [2015]
  Nyckelord :Träningsberoende upplevd stress utbrändhet självmedkänsla träning;

  Sammanfattning : Background: Exercise dependence is a behavior where some people get very strong feelings for their training. This dependency becomes a problem when it affects individuals’ life in a negative way. Individuals with low self-esteem have been found to have an increased risk for exercise dependence. LÄS MER

 2. 12. När det hälsosamma blir ohälsosamt : En kvantitativ undersökning om förekomsten av Ortorexi bland årskurs 3-elever

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Simon Frostner; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med den här studien var att undersöka samt jämföra förekomsten av ortorexi och ortorektiska tendenser hos årkurs 3-elever på idrotts/hälsoinriktade och samhällsvetenskapliga gymnasieprogram. Dessutom ska skillnader mellan könen kartläggas. LÄS MER

 3. 13. TRÄNINGSBEROENDE - EN SAMBANDSSTUDIEAV POTENTIELLA MEKAN ISMER

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Back; [2015]
  Nyckelord :Depression; Fysisk aktivitet; Idrottsidentitet; Kroppstillfredsställelse; Passion; Självkritik; Träningsberoende; Ångest;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera träningsberoende i relation till ångest, depression, självkritik, passion, kroppstillfredsställelse och idrottsidentitet samt skillnader avseende dessa faktorer mellan individer med och utan träningsberoende. Vidare undersöktes om dessa faktorer kunde predicera träningsberoende. LÄS MER

 4. 14. Förekomst av ortorexi : En kvantitativ studie bland gymnasieelever i årskurs tre

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Melina Herrey; Michaela Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Ortorexi; orthorexia nervosa; träningsberoende;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om ortorexi enligt studiens definition förekommer bland gymnasieelever i årskurs tre. Frågeställningar: 1. Uppvisar gymnasieeleverna en kostfixering enligt ORTO-15? 2. Uppvisar gymnasieeleverna ett träningsberoende enligt Exercise Dependence Scale-21? 3. LÄS MER

 5. 15. Träningsberoende. En diskursanalytisk betraktelse av forskningsfältet utifrån ett norm- och maktperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin West; [2014]
  Nyckelord :Diskursanalys; Makt; Social norm; Träningsberoende;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att problematisera forskning om träningsberoende, utifrån ett diskursivt norm- och maktperspektiv. Tolv artiklar från forskningsfältet analyserades med Foucault och Baudrillards perspektiv om sociala normer och makt som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER