Sökning: "träningsberoende"

Visar resultat 6 - 10 av 17 uppsatser innehållade ordet träningsberoende.

 1. 6. Den (o)hälsosamma strävan efter det rätta : En kvantitativ studie om orthorexia nervosa & träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Erik Blommegård; [2019]
  Nyckelord :Orthorexia Nervosa; ORTHO-15; träningsberoende; Exercise addiction inventory; hälsa; gym;

  Sammanfattning : Bakgrund: 1997 introducerade den amerikanske läkaren och psykologen Steven Bratman Orthorexia Nervosa (ON), vilket är en relativt ny form av ätstörningsbeteende som kretsar kring en ohälsosam fixering kring hälsosam mat och naturlig föda. Sedermera har  ON övergått till att gestaltas som ett fenomen istället för ett begrepp, där träningsberoende (EA) kommit att utgöra ett påtagligt segment i fundamentet och definitionen av Orthorexia Nervosa. LÄS MER

 2. 7. Kroppsuppskattning och instagrams roll i ortorexi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emilia Nilses; Linn Fjellet Törnström; [2018]
  Nyckelord :Orthorexia nervosa; body appreciation; instagram; exercise dependence; self esteem; ortorexia nervosa; kroppsuppskattning; instagram; träningsberoende; självkänsla;

  Sammanfattning : Kan kroppsuppskattning och instagramanvändning predicera Ortorexi? Ortorexi är ett växande fenomen som innebär maniskt hälsosamt ätande som kan påverka ens livsstil negativt. Även instagramanvändning blir allt mer populärt och används i allt högre grad av dagens unga vuxna i Sverige. LÄS MER

 3. 8. The Mediating Role of Self-esteem in the Relationship between Perfectionism and Exercise Dependence

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Jansson; Susanne Widlund; [2017]
  Nyckelord :self-oriented perfectionism; socially prescribed perfectionism; self-esteem; exercise dependence; själv-orienterad perfektionism; socialt beskriven perfektionism; självkänsla; träningsberoende;

  Sammanfattning : The purpose with the study was to investigate some of the factors thatmight contribute to the development of exercise dependence. This byinvestigating if self-esteem works as a mediator in the relationshipbetween perfectionism and exercise dependence. We conducted anonline survey among regular exercisers in Sweden (N = 177). LÄS MER

 4. 9. Profiles of Exercise Dependence – A person centred approach to study potential mechanisms

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Jenny Back; [2016]
  Nyckelord :Anxiety; Appearance Orientation; Body Image; Exercise Dependence; Passion; Physical Activity; Fysisk aktivitet; Kroppsuppfattning; Träningsberoende; Tvångsmässig passion; Ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Att drabbas av en sjukdom som inte har en diagnos : Ortorexia nervosa - när hälsa blir ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennelie Olsson; Mikaela Rebane; [2016]
  Nyckelord :Blogs; diet fixation; exercise dependence; experiences; orthorexia; Bloggar; erfarenheter; kostfixering; Ortorexia nervösa; träningsberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ortorexia nervosa är ett fenomen som beskrivs olika runt om i världen och tidigare forskning är bristfällig. Orsakerna till fenomenet är oklara men det kan ses som en samsjuklighet mellan Anorexia nervosa, tvångssyndrom och överträningssyndrom. LÄS MER