Sökning: "träningskläder"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet träningskläder.

 1. 1. Analys av graderingsmetod; applicerad på träningstights i högstretchigt material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelie Olesen; Sara Cerda; [2020]
  Nyckelord :Grading; Grading table; Garment measurement chart; Stretch Fabric; Tights; Fit; Conversion formula; Gradering; Skillnadsmåttlista; Plaggmåttlista; Stretchtyg; Tights; Passform; Omvandlingsformel;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar passform och gradering av åtsittande träningstights i stretchmaterial.Det finns lite forskning på detta område och genom ett samarbete med ett företag, somtillverkar träningskläder, har det konstaterats att det är svårt att få till duglig passform i allastorlekar på åtsittande tights. LÄS MER

 2. 2. Passform på shorts : En studie om grensömmar och passformens utformning på träningsshorts för kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linda Vuolle; [2020]
  Nyckelord :Shorts; Workout clothes; Fitting; Crotch seam; 3D- Simulation; Shorts; Träningskläder; Avprovning; Grensöm; 3D-Simulering;

  Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen inom Designteknik ska passform på shorts utforskas. I rapporten undersöks grensömmars passform i komfort, visuellt och under fysiska avprovningar. Olika faktorer som påverkar grensömmars passformsproblem analyseras. LÄS MER

 3. 3. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners upplevelse av inkludering inom idrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Memme Abines Klang; Kajsa Vedin; [2019]
  Nyckelord :Transperson; transgender; inklusion; inkludering; fysisk aktivitet; idrott.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att genom en litteraturstudie undersöka hur transpersoner upplever inkludering inom fysisk aktivitet och idrott.  Metod: Litteratursökning i databasen Discovery och manuella sökningar av valda källors referenslista resulterade i tio artiklar som publicerats inom de senaste elva åren. LÄS MER