Sökning: "träningsperiod fotboll"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden träningsperiod fotboll.

 1. 1. Plyometrisk träning på unga elitfotbollsspelare under tävlingssäsong : Kan plyometrisk träning påverka snabbhet och hopphöjd?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ramin Sepasi; Felipe Ramirez Ghiglione; [2016]
  Nyckelord :Träningsstudie; idrottsvetenskap; plyometrisk träning; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka hur sprint- och hoppförmåga kan påverkas av ett sex veckors plyometriskt träningsprogram på unga fotbollsspelare i U17-Allsvenskan Norra. Studiens frågeställning var: Ger ett kortsiktigt träningsprogram i form av plyometrisk träning någon effekt på ungdomsspelares sprint (0-5 m, 0-15 m, 0-30 m), CMJ och trehopptest? Metod 16 fotbollsspelare från U17-Allsvenskan Norra deltog i studien. LÄS MER

 2. 2. Proprioceptionsträning inom fotboll : utveckling av den non-visuella sensomotoriken

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anders Hermanson; Adam Gürsoy; [2015]
  Nyckelord :Proprioception; soccer; visual feedback; non-visual feedback; Proprioception; fotboll; visuell återkoppling; non-visuell återkoppling; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med arbetet var att undersöka om fotbollsspelare kan utveckla proprioception där visuell återkoppling systematiskt tas bort vid kontroll av bollen med fötterna. Frågeställningar: – Går det att utveckla förmågan att kontrollera bollen utan visuell återkoppling under en träningsperiod om fyra veckor och 12 träningspass?  – Hur förändras en fotbollsspelares prestation (kontroll av bollen) med avseende på en förbättrad proprioception med hänsyn tagen till: tid (sekunder), hastighet (varv/minut) samt antal tillfällen spelaren tittar respektive tappar boll? Metod Totalt 20 deltagare från ett pojkelitlag valdes ut och matchades inför träningsperioden in i en interventions- och en kontrollgrupp för att säkerhetsställa att båda grupperna var likvärdiga. LÄS MER

 3. 3. Effekter av ett 12 veckors träningsprogram på vertikal hopphöjd och acceleration hos unga fotbollsspelande tjejer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Daniel Fredriksson; [2010]
  Nyckelord :Fotboll; tjejer; acceleration; vertikal; hopphöjd;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Fotboll är världens största lagidrott med ca 240 miljoner utövare runtom i väldren. Av dessa 240 miljoner är ca 20 miljoner kvinnor och 80% av dessa kvinnor är ungdomar eller juniorer. Accelerationshastighet anses vara en av de viktigaste fysiska egenskaperna hos fotbollsspelare. LÄS MER