Sökning: "träningsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet träningsplanering.

 1. 1. Fysioterapeuters syn på skadeförebyggande träning för knäskador inom fotboll : -en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sandra Forsberg; Emilia Englund; [2020]
  Nyckelord :injury prevention; knee injuries; soccer; knee control program; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är en av dom största sporterna i världen och en av de främsta i Sverige. Skador är relativt vanligt inom sporten där knäskador är en av de mest förekommande. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Jenny Gustafsson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :equine; exercise physiology; workload; showjumping; dressage;

  Sammanfattning : A comparison of workload between showjumpers and dressagehorses through the application Equilab. Horse owners and riders put a lot of time and effort how to train and feed the horse so it can perform as well as they want it to. How to feed the horse is easy to calculate and there are instructions for this that many use today. LÄS MER

 3. 3. Fysisk prestation och matchkrav inom elitfotboll - Samband mellan smålagsspel och de mest intensiva perioder inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mario Chavez; Lotta Larsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Fotboll; fysiska tester; högintensiva perioder; matchkrav inom elitfotboll; smålagsspel;

  Sammanfattning : De fysiska kraven hos elitfotbollsspelare är stora och såväl aerob som anaerob förmåga är viktiga för prestationen. Individuella skillnader i fysisk kapacitet spelare emellan är välkänt men individuell träningsplanering med lämplig belastning för att optimera spelares enskilda behov är inte lika väl studerat. LÄS MER

 4. 4. Tester och träningsplanering : efterfrågan av fältanpassade tester för löpare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alfred Shemweta; [2016]
  Nyckelord :Träningsplanering; tester; löpning; prestation; friidrott; testmetoder; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att undersöka vilka typer av testmetoder som används mest frekvent av tränare i dagsläget och beskriva efterfrågan av fältanpassade tester för löpare. Studiens frågeställningar är: Vilka typer av testmetoder används mest frekvent av tränare och till vad används de? I vilken utsträckning efterfrågas enkla och fältanpassade testmetoder i förhållande till träningsplanering och ha kontroll på löparens utveckling? Hur stor betydelse har fysiska egenskaper för prestation inom löpning? Hur stor betydelse har motivation för prestation inom löpning? Metod Denna studie har utförts kvantitativt genom surveyundersökning. LÄS MER

 5. 5. Ladda batterierna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hanna Vikström Tjernell; [2012-10-24]
  Nyckelord :balans; idrottare; individuellt; prestation; återhämtning;

  Sammanfattning : Bland idrottare idag är återhämtning inte ansedd att vara en av de viktigaste beståndsdelarna i deras träning. För en optimal prestationsutveckling och framgång krävs optimal träningsplanering samt att som idrottare balansera träningsbelastningen med tillräcklig och effektiv återhämtning. LÄS MER