Sökning: "träningsplanering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet träningsplanering.

 1. 1. Fysisk prestation och matchkrav inom elitfotboll - Samband mellan smålagsspel och de mest intensiva perioder inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mario Chavez; Lotta Larsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Fotboll; fysiska tester; högintensiva perioder; matchkrav inom elitfotboll; smålagsspel;

  Sammanfattning : De fysiska kraven hos elitfotbollsspelare är stora och såväl aerob som anaerob förmåga är viktiga för prestationen. Individuella skillnader i fysisk kapacitet spelare emellan är välkänt men individuell träningsplanering med lämplig belastning för att optimera spelares enskilda behov är inte lika väl studerat. LÄS MER

 2. 2. Tester och träningsplanering : efterfrågan av fältanpassade tester för löpare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alfred Shemweta; [2016]
  Nyckelord :Träningsplanering; tester; löpning; prestation; friidrott; testmetoder; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att undersöka vilka typer av testmetoder som används mest frekvent av tränare i dagsläget och beskriva efterfrågan av fältanpassade tester för löpare. Studiens frågeställningar är: Vilka typer av testmetoder används mest frekvent av tränare och till vad används de? I vilken utsträckning efterfrågas enkla och fältanpassade testmetoder i förhållande till träningsplanering och ha kontroll på löparens utveckling? Hur stor betydelse har fysiska egenskaper för prestation inom löpning? Hur stor betydelse har motivation för prestation inom löpning? Metod Denna studie har utförts kvantitativt genom surveyundersökning. LÄS MER

 3. 3. Ladda batterierna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hanna Vikström Tjernell; [2012-10-24]
  Nyckelord :balans; idrottare; individuellt; prestation; återhämtning;

  Sammanfattning : Bland idrottare idag är återhämtning inte ansedd att vara en av de viktigaste beståndsdelarna i deras träning. För en optimal prestationsutveckling och framgång krävs optimal träningsplanering samt att som idrottare balansera träningsbelastningen med tillräcklig och effektiv återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Laktatmätning på simmare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Catja Nilsson; Gabrijela Uvalic; Aleksandra Vujic; [2008]
  Nyckelord :Aerob; anaerob; laktat; simning; träning;

  Sammanfattning : Denna studie gjordes på förfrågan av en simklubb i västra Sverige. Uppgiften var att mätafram laktatkurvan på ett antal simmare. Önskemålet var tio (10) simmare men vi fick ettbortfall på fyra (4) på grund av sjukdom, ovilja och tester för nära inpå mästerskap. Metodenvi valde var laktatmätning efter varje simmat lopp. LÄS MER

 5. 5. Motivation till fysisk aktivitet genom IT

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tobias Sjölund; Theresa Eriksson; [2004]
  Nyckelord :Nomad; motivation; fysisk aktivitet; IT-användning; Informatics;

  Sammanfattning : Med hjälp av dagens olika IT-produkter, exempelvis bärbar dator och mobiltelefon, har många människor blivit allt mer mobila. Att vara mobil är dock inte liktydigt med att vara fysiskt aktiv. Människan har ett behov av fysisk aktivitet, men olika uppfinningar, som bilen och hissen, har gjort att många människor rör sig allt mindre. LÄS MER