Sökning: "träpanel"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet träpanel.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan fyra fasadmaterial för ett flerbostadshus med avseende på klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jens Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av de inhemska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Som ett led i att minska klimatpåverkan från byggsektorn och öka medvetenheten om vilken betydelse olika materialval i byggskedet har för miljön avser regeringen att från den 1a januari 2022 införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan för ytterväggar i träbyggnadssystem ur ett livscykelperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erika Johansson; [2020]
  Nyckelord :Byggsektorns miljöberäkningsverktyg; driftskede; IDA ICE; klimatdeklaration; klimatpåverkan; livscykelperspektiv; produktskede;

  Sammanfattning : Att bygga hållbart blir allt viktigare runt om i världen och i Sverige är bygg- och fastighetssektorn en bidragande orsak till de inhemska utsläppen av växthusgaser, närmare bestämt står sektorn för cirka en femtedel. Driftskedet är det skede som länge utpekats bidra mest till klimatpåverkan sett till en byggnads livscykel, men klimatpåverkan från produktskedets har börjat belysas allt mer. LÄS MER

 4. 4. Koldioxidutsläpp vid nybyggnation : Fallstudie på Vallbacks idrottshall

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Madelene Ohls; [2019]
  Nyckelord :miljövarudeklaration; koldioxid; trä; betong; generisk- och specifik data; återplantering;

  Sammanfattning : Då urbaniseringen idag är ett faktum och bostadsbristen är stor är byggandet av nya bostäder ett måste. Under byggprocessen släpps stora mängder koldioxid ut. Detta gäller vid transporter av materialen till byggplatsen men även vid tillverkning av materialen. LÄS MER

 5. 5. Solvallaskogens skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Leif Lindell; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; lågstadier; skola; solvalla; arkitektur; kl-trä; limträ; terrass; grästak;

  Sammanfattning : Platsen för projektet utspelar sig i norra Stockholm, nära Solvalla travbana, där en ny stadsdel planeras med primärt bostäder med fem våningars höjd. Tomten som angivits oss ligger på ett skogsbeklätt berg och kommer att ligga i utkanten mot skogen. LÄS MER