Sökning: "träskruv"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet träskruv.

 1. 1. Takinfästningar mot KL-trä- eller stålregelstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mohamad Khodabakhsh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study includes the complementation of CLT- or steel joist frames with wooden joists. The wooden bars are meant to be a link, a waler between different types of wall frames and roof elements. This study has been conducted in collaboration with the company Lättelement AB. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av träförband : En jämförelse mellan olika typer av förbindare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Träförband; förbindare av stål; spik; träskruv; skruv; konstruktion;

  Sammanfattning : I träkonstruktioner används olika förbindare av stål för att sammanfoga olika virkesdelar. För att kunna välja en lämplig förbindare måste konstruktören därför veta vilka skillnader som finns mellan dem och ha kunskap om vilka regler som gäller vid beräkning av förbandets bärförmåga. LÄS MER

 3. 3. Optimering av förband till vindkryss för höga byggnader i limträ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Risberg; [2018]
  Nyckelord :Förband knutpunkt limträ stabilisering vindkryss dragstag smide träkonstruktion;

  Sammanfattning : Det byggs allt mer höga byggnader med stomme i limträ i Sverige. Detta medför anledning att effektivisera konstruktionsarbetet med färdiga konstruktionslösningar. LÄS MER

 4. 4. Utdragsbärförmåga för skruvar i KL-trä : En jämförelse mellan teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Utdragsbärförmåga; skruv; KL; trä;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks utdragsbärförmågan för en träskruv i KL-trä och i limträ. Detta görs genom praktiska försök med hjälp av en provmaskin. LÄS MER

 5. 5. Utdragshållfasthet av inlimmade skruvar i limträ

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Klara Holmstedt; Nadja Burman; [2013]
  Nyckelord :Inlimmade skruvar; Limträ;

  Sammanfattning : In this thesis tests has been performed on the pull strength of screws glued into glulam beams.The experiment is based on the already approved method whereby the diameter of the drilled holes is the same as the screw outer diameter of 1 mm or bigger. The screws strength class shall not be less than 4.6 (EN ISO 898-1:1999, 1999). LÄS MER