Sökning: "träteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet träteknik.

 1. 1. Moisture calibration of an R.F based inline moisture sensor : An inline moisture sensor based on radio wave attenuation, Microtec M3 Scan, was calibrated to maximise correlation between real water content in wood and received signal

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Antonios Antoniadis; [2020]
  Nyckelord :Moisture; Sensor; Radio-waves; Inline; Non-contact; Calibration; Accuracy;

  Sammanfattning : Sensors based on radio waves are used for inline moisture determination in the sawn wood industry. Placed at the final sorting line such a device can be invaluable, giving the operators real time information on the moisture content of the boards passing through. LÄS MER

 2. 2. Mätprecisionens betydelse för skördarens aptering av timmer enligt sågverkets behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :cutting; diameter measurement; quality control; log measurement; StanForD 2010; Aptering; diametermätning; kvalitetssäkring; stockmätning; StanForD 2010;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att undersöka skördarens mätnoggrannhet då produktionen av timmer ökar och sågverk ställer allt fler specifika krav på produkten. Tidigt under 1800-talet uppkom efterfrågan på sågbart timmer till sågverk runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av näringsinnehållet i björkblad på gödslad och ogödslad mark i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Eriksson Harald; [2020]
  Nyckelord :skogsgödsling; växtnäringsämnen; björkblad; näringsanalys;

  Sammanfattning : Skogen både som råvarukälla och koldioxid ackumulerande spelar en central roll i arbetet med att bromsa växthuseffekten, vilket har lett till ökat intresse för produktionshöjande åtgärder som behovsanpassad gödsling i granungskog. Gödslingen sker regelbundet under ungskogsfasen med givor utformade efter trädens behov och med hänsyn till kväveläckage. LÄS MER

 4. 4. Reduction of Set-recovery of Surface densified Scots Pine by Furfuryl Alcohol

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Lei Han; [2019]
  Nyckelord :surface densification; set-recovery; hardness; furfuryl alcohol;

  Sammanfattning :  For wood products such as flooring and worktop, only one surface is normally exposed in their use, and the mechanical properties like hardness and wearing resistance of that surface is then important. Since mechanical properties are strongly related to the density, surface densification, i.e. LÄS MER

 5. 5. Transportlogistik : En undersökning av de logistiska flödena hos ett sågverk/- förädlingsföretag i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Richard Elmkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När företag har en snabb tillväxt genom konsolidering kan det ske att visa aspekter i organisationen blir eftersläpandes. I det här fallet upplever företaget en förlorad kontroll över sina transporter till följd av en allt mer komplex transportlogistik. Målet med den här undersökning var därför att kartlägga företagets transporter. LÄS MER