Sökning: "trävirke"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet trävirke.

 1. 1. Correlations related to fuel usage patterns in rural Kenya : A comparison of local surveys to facilitate future local sustainable fuel actions.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energy; fuel; wood; charcoal; biogas; usage patterns; local solutions; Kenya; Energi; bränsle; trävirke; kol; biogas; förbrukningsmönster; lokala lösningar; Kenya;

  Sammanfattning : Human activities affect the climate. If the utilization of fossil and other hazardous fuel methods is eliminated, it would reduce the impact on climate change. LÄS MER

 2. 2. En kapacitetsjämförelse mellan stålförstärktaträbalkar, limträ och konstruktionsvirke

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Victor Gustavsson; Hagenius Fabian; [2019]
  Nyckelord :flitch beam; glulam; structural wood; deflection; moment capacity; shear capacity; buckling; limträ; konstruktionsvirke; nedböjning; moment kapacitet; tvärkrafts kapacitet; vippning;

  Sammanfattning : Purpose: Throughout the years numerous studies have been made that concludes thatcombining steel and wood results in improved strength. Under optimal conditions woodis an effective structural material, as it’s both cheap and durable. Steel on the other handunder right circumstances has considerably higher strength than wood. LÄS MER

 3. 3. Färgförändring av trä

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Max Enerstam; [2017]
  Nyckelord :Ammoniakrökning; termiskt modifierat trä; finnish thermowood method oil heat-treatment;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver sökandet efter en metod för att genomfärga trä utan att tillföra pigment. Ett test av fördjupad ammoniakrökning beskrivs i uppsatsen. Ammoniakrökning är en förenklad variation av kembetsning där virke med höga halter garvsyra utsätts för ammoniakånga. Detta gör virkets kulör betydligt mörkare. LÄS MER