Sökning: "trådlös"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet trådlös.

 1. 1. UTVECKLING AV KOMBINERAD DATAKOMMUNIKATION OCH TWO WAY RANGING FÖR IEEE 802.15.4 ULTRAWIDEBANDSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Antti Westermark; David Pantzar; [2019]
  Nyckelord :ultrawideband; UWB; IEEE 802.15.4; two way ranging; trådlös; kommunikation; dataöverföring; lokalisering; positionering;

  Sammanfattning : Trådlös kommunikation mellan noder sker genom att skicka data över det trådlösa mediet, för att få kommunikationen att samspela har flertalet standarder utvecklats. En av dessa standarder är 802.15.4 med UWB PHY vars utformning är av en sådan karaktär att signalöverföringen blir störningstålig och osynlig för andra standarder. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av mätmetod och prestandaanalys av LoRa

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Parham Gitijah; [2019]
  Nyckelord :LoRa; IoT; LPWAN; Internet of Things; signal strength; packet loss; latency; jitter; data rate; passive measurement; LoRa; LPWAN; IoT; datahastighet; bandbredd; signalstyrka; paketfördröjning; paketförlust; fördröjningsvariation; passiv mätning;

  Sammanfattning : Internet of Things(IoT) tillämpningar har ökat under de senaste åren och därför behövs nya kommunikationstekniker som uppfyller kriterierna låg strömförbrukning, lång räckvidd samt låg kostnad, som behövs för att distribuera tekniken i samhället. LoRa (Long Range) är en framstående trådlös kommunikationsteknik som utvecklades av LoRa Alliance för att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER

 3. 3. Cost Structure of IoT Connectivity Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lu Lin; [2019]
  Nyckelord :Network dimensioning; Cost Structure; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow; Nätverksdimensionering; Kostnadsstruktur; IoT; LPWAN; Cellular; WiFi-HaLow;

  Sammanfattning : This thesis is a techno-economic study focus on the IoT connectivity service field. It describes the specifications of LPWAN, LPLAN, and Cellular-IoT technologies. LÄS MER

 4. 4. Bluetoothsäkerhet, neglegerad eller (o)kunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Andreas Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Bluetooth; IT security; security; investigation; vulnerability; eavesdropping; hacking; Bluetooth; it-säkerhet; säkerhet; undersökning; sårbarhet; avlyssning; hack;

  Sammanfattning : Under 2017 hittades sårbarheten Blueborne som gjorde att en person kunde ta sig in i mobiltelefoner eller datorer helt obemärkt genom att enheten endast ha igång bluetooth. Bluetoothsäkerheten behövs tas på minst lika stort allvar som alla andra enheter som tillexempel wifi eller annan trådlös utrustning som kan äventyra att information hamnar i orätta händer, för skulle felaktig information nå en person med ont uppsåt så skulle konsekvenserna vara förödande för privatpersoner eller för företag. LÄS MER

 5. 5. Digital glosinlärning i ämnet moderna språk : En studie i vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning imoderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Lilliestam; [2019]
  Nyckelord :Digital glosinlärning; ordinlärning; moderna språk; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Genom en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie undersöks här vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna språk. Bakgrunden är Skolverkets vision om att grundskolan år 2022 ska ge eleverna en adekvat utbildning inom digital kompetens. LÄS MER