Sökning: "trådtöjningsgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet trådtöjningsgivare.

 1. 1. Framtagning och optimering av en paddelsensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Adnan Mahmutovic; Nahome Micheal; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; kayaking; paddling; paddle sensor; Arduino; wheatstonebridge; Trådtöjningsgivare; kajak; paddling; sensor; Arduino; wheatstonebrygga;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att skapa en paddlingssensor vilket mäter paddlingskrafteni flera olika riktningar. Detta uppnås genom att skapa en sensor vars kopplingsschema är i enlighet med en wheatstonebrygga och två trådtöjningsgivare som placeras i strategiskt valda positioner. LÄS MER

 2. 2. Fästanordningskoncept för skridskoslipmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Viktor Morian; [2019]
  Nyckelord :Skridskoslipmaskin; trådtöjningsgivare; fästanordning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Simulation of CamDrum for Shock Absorbers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adam Olsson; Anders Rask; [2019]
  Nyckelord :Amesim; Computer Aided Engineering; Rolling road; Amesim; CAE; Rullande landsväg;

  Sammanfattning : Simulation can play an important role when aiming to streamline extensive and time-consuming tests. It has the potential to save time, money and energy. One of the testing methods used to test shock absorbers (SA), is accelerated life testing using a rolling road, CamDrum. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 5. 5. Algometer : Instrument för mätning och dokumentation av smärttrösklar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hamza Kadhum; [2018]
  Nyckelord :Mätinstrument; Smärttrösklar; Instrumentförstärkare; Kraftgivare; Användargränssnitt; Raspberry Pi; Wheatstone-brygga.;

  Sammanfattning : Arbetet är baserat på utveckling av mätinstrumentet Algometer som används för att mäta smärttrösklar hos individer. Mätinstrumentet är baserat på enkortsdatorn Raspberry Pi och en kraftgivare som mäter tillämpad tryck. Raspberry Pi hanterar algoritmer för återkoppling, mätresultatdokumentation samt användargränssnitt. LÄS MER