Sökning: "tröst"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet tröst.

 1. 1. Skrämsel eller tröst?: Georg Buschs tolkning av 1572 års nya stjärna förmedlad till en svensk publik i konfessionaliseringens tidevarv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Siri Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Konfessionalisering; konfessionskultur; cirkulation; Georg Busch; astrologi; luthersk kultur; prognoslitteratur; uppbyggelselitteratur; apokalyps; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I november 1572 syntes en ny stjärna på himlen vilket både spred rädsla och väckte intresse. En av de som undersökte fenomenet närmare var den tyska konstnären Georg Busch, som författade en bok där stjärnan tolkades som ett starkt budskap från Gud om vilka katastrofer och straff som väntade den syndande mänskligheten. LÄS MER

 2. 2. Den smygande sjukdomen : Kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Eriksson; Sofi Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; nursing; ovarian cancer; suffering; quality of life; Lidande; livskvalitet; omvårdnad; upplevelser; äggstockscancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äggstockscancer är den sjunde vanligaste cancern i världen och den dödligaste av alla gynekologiska cancertyper. I en sjukdomsprocess har sjuksköterskan ett ansvar att vara lyhörd och visa medkänsla, genom att vara ett stöd och ge tröst åt kvinnor vilket kan öka välbefinnandet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till patienter inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Salomonsson; Hanna Ljung; [2021]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; närvaro; palliativ vård; relationsskapande; sjuksköterska; stöd; tröst;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården grundar sig på att lindra fysiskt, emotionellt och existentiellt lidande där all vård sker med hänsyn till att bibehålla patientens livskvalité. Vården är uppdelad i fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation i vilka patientens välbefinnande står i fokus för all omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas palliativt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lisa Andersson; Erika Järvenpää; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Child; Experience; Nursing; Parents; Barn; Cancer; Föräldrar; Upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det 1,6 miljoner barn och ca 370 av dem drabbas årligen av cancer. Palliativ omvårdnad fokuseras på att främja barnets välbefinnande under sista tiden i livet. Barnen vänder sig till föräldrarna vid ångest och upplever att föräldrarna agerar med mål att skapa trygghet och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att vara vaken under ett kirurgiskt ingrepp i regional anestesi : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Klingborg; Emmy Klingborg; [2020]
  Nyckelord :Awake surgery; lifeworld; nurse anesthesia; patient´s experiences; regional anesthesia.; Anestesisjuksköterska; livsvärld; patienters upplevelser; regional anestesi; vaken kirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regional anestesi är en metod som blivit allt vanligare inom sjukvården. Metoden innebär att alla sinnesintryck temporärt elimineras från den valda kroppsdelen där kirurgin ska genomföras, detta görs genom att anlägga en nervblockad. Metoden möjliggör att patienten kan vara vaken under ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER