Sökning: "träpall"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet träpall.

 1. 1. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER

 2. 2. Pall-logistik: Aspekter och påföljder vid införande av plastpall för Volkswagen Parts Logistics

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Henrik Nordh; Robin Klasson; [2017]
  Nyckelord :Logistics; Pallet Logistics; Pallet; Wooden pallet; Plastic pallet; Volkswagen; Load Carrier; Logistik; Pall-Logistik; Pall; Träpall; Plastpall; Lastbärare; Volkswagen;

  Sammanfattning : Författare Henrik Nordh och Robin Klasson. Forskningsfrågor Fråga 1: Vilka aspekter för införande av plastpall som lastbärare mellan Volkswagen Parts Logistics och dess återförsäljare behövs tas hänsyn till vid lagring, distribution och retur av deras reservdelar? Fråga 2: Vilka blir de ekonomiska påföljderna vid lagring, distribution och retur av att införa plastpall som lastbärare för reservdelar hos Volkswagen Parts Logistics? Syfte Syftet med studie är att utveckla ett ramverk för införande av plastpall som lastbärare för reservdelar till eftermarknaden i bilindustrin. LÄS MER