Sökning: "track circuit"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden track circuit.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Motorsportens normer och ideal : En studie om racing över tiden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lisa Källberg; [2019]
  Nyckelord :motorsport; racing; norms; culture; drivers; discourse; motorsport; racing; normer; kultur; förare; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review the norms and ideals within the area of motorsports. The main focus is within circuit racing and particularly Formula one, WEC, World Endurance Championship, and the Le Mans 24h race. LÄS MER

 3. 3. Battery-free Visible Light Sensing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik

  Författare :Andreas Soleiman; [2019]
  Nyckelord :Networked embedded systems; Visible light sensing; RF backscatter; Energy harvesting;

  Sammanfattning : In this thesis, we show that it is possible to design a battery-free light sensing system that can sense and communicate hand gestures while operating fully on harvested power from indoor light. We present two main innovations that push our system to tens of microwatts of power to enable battery-free operation. LÄS MER

 4. 4. Development of new criteria for train detection and evaluation in critical conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sofiane Kerbal; [2019]
  Nyckelord :railway signaling; train detection; track circuit; shunt; frequency modulation; frequency-shift keying modulation; third-order harmonic; short-time Fourier transform; power spectral density estimation; cross-correlation;

  Sammanfattning : Railway signaling is of paramount importance to ensure traffic management andsafety on the rail network. The main lines are divided into sections called ‘blocks’,which are governed by a fixed signal installation. To prevent trains from colliding,each block allows one train at once. LÄS MER

 5. 5. Förstudie till järnvägslinje in under en av Europas storstäder : Hjälpkraft, Traktionsspänning och Vagabonderande strömmar i returledning för likströmsbanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :André Woldert; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this pre-study of an underground railway track with d.c. traction was to examine alternatives to the auxiliary power, traction power and tracks/ return circuits. This with the problem of stray currents in mind as well with technical, safety and economy. LÄS MER