Sökning: "track circuit"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden track circuit.

 1. 1. Utöka användningsområdet av höghastighetsnätet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ameen Al-Ani; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetsjärnväg; riskanalys; signal; åtgärd; Helsingborg; Växjö; Hässleholm; Värnamo.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige ämnar bygga sina höghastighetsbanor som beräknas vara i drift 2035. Höghastighetsnätet löser kapacitetsproblemet i framtiden, Sveriges miljö-och klimatmål kräver mer järnväg och höghastighetsnätet kan öka tillgängligheten till möjliga arbeten inom 45 min restid (SJ u.å.). LÄS MER

 2. 2. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 3. 3. Motorsportens normer och ideal : En studie om racing över tiden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lisa Källberg; [2019]
  Nyckelord :motorsport; racing; norms; culture; drivers; discourse; motorsport; racing; normer; kultur; förare; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review the norms and ideals within the area of motorsports. The main focus is within circuit racing and particularly Formula one, WEC, World Endurance Championship, and the Le Mans 24h race. LÄS MER

 4. 4. Förstudie till järnvägslinje in under en av Europas storstäder : Hjälpkraft, Traktionsspänning och Vagabonderande strömmar i returledning för likströmsbanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :André Woldert; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this pre-study of an underground railway track with d.c. traction was to examine alternatives to the auxiliary power, traction power and tracks/ return circuits. This with the problem of stray currents in mind as well with technical, safety and economy. LÄS MER

 5. 5. Prototype of a dual-band radio unit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Josef Lundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Surveillance and control have come a long way in the last years. Every new mobile phone, most cars, and smartwatches have a global positioning system tracking device built into it. This is just one of the technologies used in order to track and follow. Today it is hard to go anywhere without there being some sort of way of finding you. LÄS MER