Sökning: "track circuit"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade orden track circuit.

 1. 11. Förstudie till järnvägslinje in under en av Europas storstäder : Hjälpkraft, Traktionsspänning och Vagabonderande strömmar i returledning för likströmsbanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :André Woldert; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this pre-study of an underground railway track with d.c. traction was to examine alternatives to the auxiliary power, traction power and tracks/ return circuits. This with the problem of stray currents in mind as well with technical, safety and economy. LÄS MER

 2. 12. Prototype of a dual-band radio unit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Josef Lundberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Surveillance and control have come a long way in the last years. Every new mobile phone, most cars, and smartwatches have a global positioning system tracking device built into it. This is just one of the technologies used in order to track and follow. Today it is hard to go anywhere without there being some sort of way of finding you. LÄS MER

 3. 13. Indoor positioning system using ultrasound combined with multilateration

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Eiselt; Danial Mahmoud; [2018]
  Nyckelord :indoor positioning; ultrasound; multilateration; time difference of arrival; TDOA; time division multiple access; TDMA; comparator;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har inomhuspositionering fått en ökad popularitet och stått i fokus för forskning och utveckling, eftersom det ger praktiska möjligheter till att spåra och navigera objekt och människor i inomhusmiljöer. Det finns ingen global lösning för inomhuspositionering baserat på en enstaka teknologi såsom det gör för utomhuspositionering med sin satellitbaserade globala positioneringssystem. LÄS MER

 4. 14. Förutsättningar för ökad metervikt och axellast på Malmbanan

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik; KTH/Transportplanering, ekonomi och teknik

  Författare :Anton Dahlberg; Ludvig Jangenstål; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LKAB intends to increase the production of iron ore in the upcoming years. To prevent problems withthe capacity along Malmbanan (The Iron Ore Line) an increase in the maximum permissible axle loadis required. The first step is an increase from 30 ton to 32.5 ton. LÄS MER

 5. 15. Signalfel – Hur kan dessa reduceras? : Analys av driftstörningar i signalsystem på Ostkustbanan

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Victoria Hoang; Kevin Ly; [2015]
  Nyckelord :Railway; signalling failure; dependability; signalling; maintenance; condition assessment; proposals for future action; Järnväg; signalfel; driftsäkerhet; signalsystem; underhåll; tillståndsbedömning; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : Under de senaste årtionden har tågförseningar i järnvägen ökat allt mer i samband med en minskande driftsäkerhet. Orsaken till den låga driftsäkerheten kan kopplas till den ökade trafikmängden och eftersatta underhållsarbeten, det vill säga slitna spår som används alldeles för länge. LÄS MER