Sökning: "track circuit"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade orden track circuit.

 1. 16. INFÄSTNING AV LED-ARMATUR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Sara Rapp; [2012]
  Nyckelord :LED; Belysningsarmatur; Kravspecifikation; Konstruktionslösningar;

  Sammanfattning : The thesis was performed at the lighting company Zpecta AB. Zpecta needed to develop alternative attachment of their LED-luminaire Capella. Today Capella attaches in metal ceilings with four magnets. Zpecta got indications from their customers that there was a need for other attachments. LÄS MER

 2. 17. Photon generation in a doubly tunable resonator

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

  Författare :Ida-Maria Svensson; [2012]
  Nyckelord :resonator; photon generation; tunable; SQUID;

  Sammanfattning : In November 2011 the first experimental observation of the dynamical Casimir effect waspublished [1]. Superconducting circuits were used to show that a single mirror movingin vacuum could generate photons, by parametric amplification of vacuum uctuations. LÄS MER

 3. 18. Design and Implementation of a high-efficiency low-power analog-to-digital converter for high-speed transceivers

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/ElektroniksystemTekniska högskolan

  Författare :Choudhry Jabbar Younis; [2012]
  Nyckelord :Analog front end; data rates; Analog to digital converter; track and hold; bootstrap; averaging; interpolation;

  Sammanfattning : Modern communication systems require higher data rates which have increased thedemand for high speed transceivers. For a system to work efficiently, all blocks ofthat system should be fast. It can be seen that analog interfaces are the main bottleneckin whole system in terms of speed and power. LÄS MER

 4. 19. Vindkraft – en alternativ drivkälla för tågtrafiken

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

  Författare :Johan Andersson; Robert Samo; [2011]
  Nyckelord :kontaktledning; hjälpkraftledning; kraftelektronik; diodomriktare; transformator; effektbrytare; vindkraft;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete, utfört på uppdrag av Vectura Consulting AB, har varit att undersöka möjligheten att ansluta en vindkraftpark till järnvägens kontaktledningsnät. Möjligheten att koppla om vindkraftparken till järnvägens hjälpkraftnät, som bland annat förser växelvärmare och signalsystem med effekt, har också undersökts. LÄS MER

 5. 20. Tracking System : Suaineadh satellite experiment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Carl Brengesjö; Martine Selin; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to present a tracking system for the Suaineadh satellite experiment. The experiment is a part of the REXUS (Rocket EXperiments for University Students) program and the objective is to deploy a foldable web in space. LÄS MER