Sökning: "trade balance"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden trade balance.

 1. 1. Costly Remedial Actions Coordination

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Quentin Willaime; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy sector is evolving and the role of the Transmission System Operator (TSO)must adapt to these new changes. In fact, the energy transition modies both the natureof the production sources by integrating intermittent energies and the classical structureof the grid, going from a centralized topology to a distributed topology. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bevara en hemlighet. - En undersökning av två motstående intressen – skyddet för företagshemligheter och det fria nyttjandet av kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Marberg; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; företagshemlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. LÄS MER

 3. 3. Reassessing Emissions in the Lucky Country: Consumption, Production & Outsourcing in Australia (1995 – 2009)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Kaj Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Input-Output; CO2; Carbon Leakage; Climate Change; Embodied Emissions; Trade; Australia; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Despite a small population, Australia is globally relevant as the largest per capita emitter of greenhouse gases in the OECD and the world’s largest exporter of coal. Australia is also uniquely positioned amongst developed nations as being both acutely exposed to climate change impacts and being without coherent energy and emissions policies. LÄS MER

 4. 4. Personaluthyrning - kommer sjuka arbetstagare i kläm? - Om förutsättningar för arbetsmiljö, rehabilitering och anställningsskydd i bemanningssituationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Dahl; Sofie Wallner; [2019]
  Nyckelord :bemanning; bemanningsanställda; det triangulära förhållandet; trepartsförhållande; kundföretag; bemanningsföretag; personaluthyrning; arbetsmiljö; rehabilitering; anställningsskydd; nedsatt arbetsförmåga; arbete av betydelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning “Bemanning” är idag ett inarbetat begrepp som innebär att ett bemanningsföretag anställer personal för att hyra ut dessa till att utföra arbete hos ett kundföretag. Det betyder att det normala anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får en tredje involverad part. LÄS MER

 5. 5. Optimization of Rare Earth Metals (REM) addition in high temperature stainless steel grade 253MA.

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Bharath Vasudev Rangavittal; [2019]
  Nyckelord :REM addition; non-metallic inclusion; oxidation; austenitic; optimization;

  Sammanfattning : The focus of this thesis work is to optimize rare earth metal (REM) addition in Therma 253MA, an austenitic stainless-steel grade in order to get a good trade-off between oxidation resistance property and the amount of big REM inclusions formed. Big REM inclusions are detrimental to material properties and REM is required to be dissolved in the matrix for improving the oxidation resistance. LÄS MER