Sökning: "trade corruption"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden trade corruption.

 1. 1. The Effectiveness of Foreign Aid on Corruption Eradication in Developing Countries’ Institutions. : A Qualitative Case Study Related to International Relations Studies with A Focus on A West African Country: Nigeria.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Olivia Banks Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Bribery; Corruption; Economic Aid; Facilitate Payment; Governance; Legitimacy.;

  Sammanfattning : Abstract. Foreign aid's effectiveness on eradicating corruption is a fragile yet complex topic to research in International Relations. Some scholars argue that economic aid should not be given without specific conditions, while some argue that aid should be given with strict or specific rules to recipient countries. LÄS MER

 2. 2. The Effectiveness of Education Aid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Martin Bergström; Axel Garå; [2020-06-30]
  Nyckelord :Education; Aid; Corruption; Growth; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : This thesis investigates the impact of aid allocated to education on economic growth in Sub-Saharan Africa. Our study includes 37 countries within the region during the time period 2005-2018, with intentions to follow up on Elizabeth Asiedu’s (2014) study 1990-2004. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt och korruption i Asien : En tvärsnittsstudie om korruptionens effekt på ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Mehmet Dilek; [2020]
  Nyckelord :corruption; corruption levels; economic growth; Asia; korruption; korruptionsnivåer; ekonomisk tillväxt; Asien;

  Sammanfattning : Asia is a continent where countries are in different states of economic growth. The purpose of this study is to gain an in-depth understanding of the significance of corruption for economic growth in Asia and what effects different levels of corruption contributes to. LÄS MER

 4. 4. Fattiga länders potential till fattigdomsbekämpning : En studie om handelsintensitet, frihet, korruption och utbildning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Arvid Santesson; Martin Åhlander; [2020]
  Nyckelord :fattigdom;

  Sammanfattning : Finns det recept för hur fattiga länder kan ta sig ur fattigdom och börja konkurrera på den internationella marknaden? Befintlig forskning pekar åt olika håll. Kända handelsteorier hävdar att frihandel gynnar samtliga parter, men vissa teorier och modeller pekar snarare på att inhemsk industri bör skyddas i vissa regioner. LÄS MER

 5. 5. Chaebol Reform: Politics of Introducing Business Reforms in South Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Bahar Şener; [2020]
  Nyckelord :Korean Chaebols; State – Business Relations; Imperial Presidency; Corporate Reforms; Chaebol Reform; Stewardship Code; Social Sciences;

  Sammanfattning : Calls to implement corporate reforms in South Korea reached its apex with the strong public outrage at 2016 Presidential corruption scandal involving the largest business groups within the country. In 2017, the newly elected President Moon Jae In promised to achieve corporate reforms that past administrations struggled to engage with. LÄS MER