Sökning: "trade union"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade orden trade union.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Omplacering vid arbetsbrist - Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till förhandlingsskyldigheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fanny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :omplacering vid arbetsbrist; redeployment; LAS; The Employment Protection Act; turordning; MBL; Employment Co-Determination in the Workplace Act; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag om anställningsskyddslag är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Denna svenska lagstiftning finner vi i LAS som är från år 1974 men kom sedan att ändras år 1982. I 7 § andra stycket LAS stadgas omplaceringsreglerna som reglerar arbetsgivarens skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig. LÄS MER

 3. 3. Ond tro i varumärkesrätten : - En undersökning huruvida ond tros-bestämmelsen i varumärkeslagen är förenlig med varumärkesdirektivet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Stina Living; [2020]
  Nyckelord :Juridik; Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Ond tro; EU-rätt;

  Sammanfattning : För att erhålla varumärkesskydd genom registrering krävs att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. VmL:s registreringshinder utgör även skäl till att ogiltigförklara ett redan registrerat varumärke. Ett relativt registreringshinder framgår av 2 kap. 8 § 1 st. LÄS MER

 4. 4. Empowerment in the Garment Industry : A Study on Home-Based Workers in Delhi, India

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Hellström; [2020]
  Nyckelord :Empowerment; global garment industry; home-based work; SEWA;

  Sammanfattning : India is becoming one of the biggest garment producers in the world and at the bottom of the industry women can often be found working from their homes because of norms restricting them what to do and where to go. These women often work under middlemen who take advantage of their disempowerment. LÄS MER

 5. 5. Integrating the African market without trade facilitation - Tariffying?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Berlin Jarhamn; Kevin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ad valorem equivalent; AfCFTA; Intra-African trade; Trade Facilitation; Business and Economics;

  Sammanfattning : A new trade agreement, the African Continental Free Trade Area, was signed in 2018 and will unite the African nations into one trade union. The agreement seeks to integrate the African markets in several ways, with two objectives being to reduce tariffs with 90 percent and improve the level of trade facilitation within the continent. LÄS MER