Sökning: "trade union"

Visar resultat 1 - 5 av 628 uppsatser innehållade orden trade union.

 1. 1. Svensk industri på en europeisk elmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Stenquist Leffler; [2022]
  Nyckelord :Electricity market; European Union; Energy-intensive industry; Market integration; Convergence; Business and Economics;

  Sammanfattning : The European electricity market is changing together with new EU strategies to address climate change, become climate neutral until 2050 and meet the needs for secure and efficient energy trade. The European market is not yet integrated, and prices tend to differ between regions. LÄS MER

 2. 2. Experiences with restrictions: The impact of REACH regulations on tattoo artists

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Ludvig Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :Tattoos; REACH; European Union; Phenomenology; European Studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : On January 4th, 2022, new restrictions under the Europe-wide REACH protocol on chemicals hit the tattooing industry when the content of inks came under regulation. This essay seeks to find out how this directly has impacted tattoo artists and their ability to work. LÄS MER

 3. 3. Is Free Trade an Obstacle to Carbon Neutrality? : How does Free Trade Affect the Environmental Footprint of Sweden, as a Part of the EU, in the Agricultural Sector?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Silas de Saram; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Agriculture; Free Trade; European Union;

  Sammanfattning : This thesis investigates the environmental impact of the EU’s free trade agreements, to answer the research question of “How does Free Trade affect the Environmental Footprint of Sweden, as a Part of the EU, in the Agricultural Sector?”. A critical green theory framework was applied to conceptualize the international system and understand the hierarchical nature of global trade relationships. LÄS MER

 4. 4. Att stärka kvinnor och stötta män : En dokumentanalys av initiativ för ökad jämställdhet inom Byggnads och Byggcheferna

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophie Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Bacchi; byggbranschen; jämställdhetsarbete; policyanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har det övergripande syftet varit att genom ett kritiskt perspektiv granska och problematisera det innehåll som presenteras i samband med arbete för ökad jämställdhet. Det utvalda materialet som analyserats har författats och publicerats av fackförbundet Byggnads respektive branschföreningen Byggcheferna. LÄS MER

 5. 5. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER