Sökning: "trade-off teori"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden trade-off teori.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Olika företagsformer – olika kapitalstrukturer? : En kvantitativ studie om ekonomiska föreningar och aktiebolag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Frölander; Lotta Sundberg; [2020]
  Nyckelord :kapitalstruktur; ekonomiska föreningar; soliditet; kooperativ; trade off; pecking order;

  Sammanfattning : De vanligaste företagsformerna i Sverige är aktiebolag och ekonomiska föreningar, där aktiebolag fått mest uppmärksamhet åtminstone inom forskningen kring kapitalstruktur. Detta trots faktumet att ekonomiska föreningar spelar en viktig roll i svenskt näringsliv då de tillsammans med andra kooperativa företagsformer stod för 10% av Sveriges BNP år 2018 samt sysselsatte 100 000 människor. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan ägandekoncentration och kapitalstruktur i olika branscher på den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Engström; Sanne Setterberg; [2019-08-15]
  Nyckelord :Ägandekoncentration; kapitalstruktur; soliditet; agentteori; pecking order teori; trade-off teori; svenska börsnoterade företag; bransch.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Forskning och teori kring kapitalstrukturen och dess påverkande faktorer är ett ämne som länge diskuterats. Tidigare forskningsresultat skiljer sig åt, både när det gäller vilka faktorer som påverkar samt på vilket sätt dessa påverkar. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur i svenska detaljhandelsföretag –En kvantitativ studie om variabler som förklarar kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Frändegård; Madeleine Hammarstrand; [2019-08-06]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Detaljhandel; Pecking order; Trade off;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En central fråga för alla företag är hur verksamheten skafinansieras. Detta leder till att frågan om hur företags kapitalstruktur bör se ut ständigt äraktuell, och trots mycket tidigare forskning finns inget enigt svar kring varken vad som förklararkapitalstrukturen eller hur det förklarar. LÄS MER

 5. 5. Simulation of a Rotational Brake System Regulated by Change in Angular Deceleration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mekanik

  Författare :Dennis Stenson; Marko Sarajärvi; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A fully mechanical rotational brake system activated and regulated by rate of change in angular velocity has been developed by Brillianze Sweden AB. Its field of usage is currently limited and is to be expanded upon. Therefore new models were made to perform multibody dynamics simulations in Adams/View. LÄS MER