Sökning: "trademark use"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden trademark use.

 1. 1. En hållbar konsumtionsprincip? - En undersökning av hur den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen förhåller sig till EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi och principen om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Grevåker; [2022]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; EU-rätt; konsumtionsprincipen; varumärkeskonsumtion; hållbar utveckling; principen om hållbar utveckling; handlingsplanen för cirkulär ekonomi; trademark law; intellectual property law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to the climate crisis, the European Commission has presented A new Circular Economy Action Plan – For a cleaner and more competitive Europe. The main purpose of the action plan is to create a framework for sustainable products to change into a climate neutral society and decoupling economic growth from resource use. LÄS MER

 2. 2. Degenerering - Uppsats om degenereringens innebörd och motverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Filip Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Degenerering; Varumärkeslagen; Särskiljningsförmåga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om degenerering och är ämnad att undersöka vad degenerering innebär och hur man som företag kan förhindra degenerering. I uppsatsen presenteras varumärkes uppkomst, innebörden av degenering och åtgärder innehavaren av ett varumärke kan vidta för att förhindra degenerering. LÄS MER

 3. 3. Late use of chipped stone tools: A case study of Viking age and Medieval material from middle Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Mikael Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Viking age; Middle age; Lithics analysis; Use-wear analysis; Affordance; Entanglement; Värmland; Mälardalen; Skramle; Birka; Scrapers; Fur-production; trade; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Stone tools define earlier prehistory but the extent of their usage in later periods remains uncertain, as the archaeological community tends to focus on trademark materials from respective time periods. Accordingly, usage of chipped stone such as quartz and flint in later periods, tends to be ignored or regarded as residual from earlier Stone age activities, resulting in that valuable knowledge is lost. LÄS MER

 4. 4. Effect of High-Pressure Homogenization and Heat Treatment on the Emulsification Properties of Oat Protein Concentrate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Annette Kägu; [2022]
  Nyckelord :oat proteins; high-pressure homogenisation; emulsions; food technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis project was performed in collaboration with an agricultural cooperative Lantmännen Oats AB, who has developed a dry protein powder concentrate PrOatein™. The powder consists of oat proteins, dextrins, lipids and β-glucans. LÄS MER

 5. 5. Variation och nyskapande : Flamskvävnader, Malmöhus läns hemslöjdsförening 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Textilvetenskap

  Författare :Tove Lindén; [2022]
  Nyckelord :Flemish weave; handicraft movement; material culture; Flamskvävnad; Malmöhus läns hemslöjdsförening; hemslöjd; materiell kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the production of flemish weaving done by the handicraft association Malmöhus läns hemslöjdsförening between the years 1960 - 1975. The thesis examines a group of flemish weaves to answer questions about how they were made, which material were used and how they were designed during the period. LÄS MER