Sökning: "trading plan"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden trading plan.

 1. 1. Modelling the national electricity system of Rwanda : Contribution to the achievement of Sustainable Development Goal 7

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :CAROLINA NORDSTRÖM; IDA STENBERG FORSBERG; [2018]
  Nyckelord :Energy; Electricity; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Sustainable development; SDG 7; Energi; Elektricitet; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Hållbar utveckling; SDG 7;

  Sammanfattning : För att ett samhälle ska utvecklas på ett modernt och framgångsrikt sätt är elektricitet en grundläggande faktor. Tillgång till elektricitet förhöjer levnadsstandarden för befolkningen genom att generera positiva synergieffekter såsom att fler utbildar sig, ekonomisk tillväxt och stabilitet, förbättrad välfärd och internationella samarbeten. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsbolagens outnyttjade tillgångar, den andra hyran : Tilläggstjänster för bostadshyresgäster

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Salmén; Henrik von Bahr; [2018]
  Nyckelord :Real estate companies; Tenants; Homeservices; Digitisation; Fastighetsbolag; Bostadshyresgäster; Tilläggstjänster; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vår bakgrund till detta arbete grundar sig på individens föränderliga konsumtionsmönster, där till exempel e-handeln sedan länge är etablerad och tar stora marknadsandelar varje år. Parallellt är vi i Sverige allt mer på väg mot ett tjänstesamhälle, där vi kontinuerligt söker en smidigare och effektivare vardag. LÄS MER

 3. 3. Framtidens retail : Digitaliseringens effekter på den fysiska butiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isabel Garcia Toivanen; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; retail; real estate development; physical store; Digitalisering; detaljhandel; fastighetsutveckling; fysiska butiker;

  Sammanfattning : Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen som sker i samhället påverkar hur människor lever sina liv, och hur vi gör affärer. Genom introduceringen av digitala handelsplattformar och ny teknik i butikerna utökas utbudet av varor och tjänster, således också vilka upplevelser som konsumenterna efterfrågar. LÄS MER

 4. 4. Skogsbruksplan som köpverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Jacob Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :virkesköp; affärsrelationer; privata skogsägare; fältstöd; skoglig planering;

  Sammanfattning : Av Sveriges 330 000 privata markägare är det ca 15 000 som levererar virke till Holmen skog. Ungefär 25 % av volymen i Holmens totala virkeshandel kommer från privata skogsägare. Skogsbruksplanen är ett viktigt hjälpmedel för skogsägaren samtidigt som den är ett stöd för virkesköpare vid rådgivning och virkesanskaffning. LÄS MER

 5. 5. Assessing the performance of Ecological Compensation in Sweden : A comparative case study of an emerging tool in different contexts

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Hanna Linnéa Kylin; [2017]
  Nyckelord :Ecological compensation; biodiversity offset; no net loss; mitigation hierarchy; social-ecology;

  Sammanfattning : The concept of ecological compensation (EC) assumes that ecological values are substitutable across spatial units. EC is increasingly recognised in Sweden as a novel policy instrument for land-use planning, however, it suffers from inconsistency in application and outcome. LÄS MER