Sökning: "tradingmodeller"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tradingmodeller.

  1. 1. Tradingmodeller för valutamarknaden

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Jalmerot; Carl-Johan Axsäter; [2004]
    Nyckelord :DMI; MACD; Stochastics; RSI; tradingmodeller; valuta; stoploss; sharpekvot; money management; tekniska indikatorer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att testa olika tradingmodeller inom valutahandel, byggda på tekniska indikatorer, för att undersöka om man kan nå en positiv avkastning. Undersökningen omfattar 24 olika modeller, byggda på fyra olika tekniska indikatorer och med tre olika money management strategier. LÄS MER