Sökning: "tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 2548 uppsatser innehållade ordet tradition.

 1. 1. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER

 2. 2. Gemensamma Symboliska Beteenden Och Interaktioner Mellan Neanderthalare Och H. Sapiens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Interactions; interaction; interactions between H. Sapiens and Neanderthals; Homo Neanderthalensis; H. Neanderthalensis; Neanderthals; Neanderthal; Relationship; grave material; Gravepractise; personal ornaments; language; speech; language capabilities; genome; neanderthal genome; neandertal genome; DNA; genetic; Symbolism; symboliskt tänkande; arkeologi; interaktioner; interaktioner mellan tidiga människoarter; människoarter; neanderthalare; neandertalare; moderna människor; anatomiskt moderna människor; h. sapiens; homo sapiens; homo sapiens sapiens; gravskick; gravpraxis; personliga ornament; smycken; språk; talmöjligheter; talförmåga; tal; relationer; gener; arv; släktskap; genom; DNA; NeandertalDNA; Neandertalgenom; arvsmassa från neandertalare; arvsmassa;

  Sammanfattning : The behaviours that the Neanderthals and Homo sapiens sapiens had in common could have made their interaction more advanced and deeper. Ever since Richard E. LÄS MER

 3. 3. Björnjaktens inverkan på älgars rörelsemönster

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Emilia Arkdalen; [2022]
  Nyckelord :Alces alces; älg; björnjakt; jakthund; rörelsemönster; medelhastighet; förflyttning; habitatval;

  Sammanfattning : Hunting of different types of ungulates is a popular leisure activity that can affect the game's movement patterns in different ways. Hunting ungulates with different types of dogs can have an impact on their movement patterns, especially in the short term. LÄS MER

 4. 4. "A bhikshuni should not..." -en undersökning av buddhistiskt nunneideal på 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johanna Ejdersten; [2022]
  Nyckelord :buddhist nun; revised monastic law code; monastic ideal; precept; Thich Nhat Hanh; Buddhist monastics;

  Sammanfattning : The common monastic life for a Buddhist nun follows an almost 2500-year-old legal tradition which has it´s foundation in Buddhist monastic law codes, vinaya. The rules to live by is specified in the core text pratimoksha. With the spread of the Buddhist samgha to new cultural settings and facing modernity, the monastic code has been challenged. LÄS MER

 5. 5. Mandragora - Traditionsskapande inom den mörkermagiska orden Mandragora Nox i skuggan av splittringen från Dragon Rouge

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Aneröd Cathia; [2021-11-18]
  Nyckelord :Mandragora Nox; Dragon Rouge; Esoterism; Ockultism; Den vänstra handens väg; Mörk magi; Initiatoriska sällskap; Traditionsskapande; Legitimering;

  Sammanfattning : Abstract:This study is about Mandragora Nox, a Swedish Left-Hand Path order which founding is linked to a schism within the largest Swedish Left-Hand Path group Dragon Rouge. In this thesis, light is shed upon aspects such as legitimacy, invention of tradition, magical transmission and proclaims of an authentic tradition. LÄS MER