Sökning: "traditional advisory"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden traditional advisory.

 1. 1. Supply Chain Transformation by Blockchain Technology - Implementation of Blockchain Solutions in Supply Chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nermin Brkovic; [2021-06-22]
  Nyckelord :blockchain; distributed ledger; token; okenisation; crypto; bitcoin; supply chain; scm; logistics; transport; interoperability; standards; transparency; traceability; visibility.;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Är robotrådgivning framtidens nya investeringsrådgivare?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Louis Touma; Andreas Gialetsis; [2020]
  Nyckelord :Robo-advisory; Investment advisory; Traditional advisory; Digitalization; Artificial intelligence; Banking; Robotrådgivning; Investeringsrådgivning; Traditionell rådgivning; Digitalisering; Artificiell intelligens; Bankverksamhet;

  Sammanfattning : Background Digitalization have been affecting the world industries the past years. With this, Banks have been digitizing their products and services for their customers to be competitive in the sector. The investment advisement has been a part of this digitization. Banks nowadays compete with robo-advising, which originates from the USA. LÄS MER

 3. 3. När den artificiella intelligensen tar över - Särskilt om ansvar vid en due diligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Angela Belfrage; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag befinner vi oss i den så kallade fjärde industriella revolutionen, ett begrepp myntat av Klaus Schwab som är grundare och styrelseordförande av World Economic Forum. Uppgifter och funktioner som tidigare förlitat sig på den mänskliga arbetskraften kan idag automatiseras och förenklas med hjälp av artificiell intelligens. LÄS MER

 4. 4. Finansiell robotrådgivning : Faktorers effekt på svenska konsumenters intention till användning. UTAUT2 med uppfattad risk och tillit.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alexander Stenberg; [2020]
  Nyckelord :robo-advisor; intention to use; FinTech; UTAUT2; finansiell robotrådgivning; intention till användning; FinTech; UTAUT2;

  Sammanfattning : In times when traditional saving accounts are no longer attractive due to the current interest rates, robo-advisors appears to be an alternative investment utility. Robo-advisor has made investment advisory services available to the general public by offering automated system to allocate assets that is tailored to each individual’s investment needs and risk profile. LÄS MER

 5. 5. Synen på surrogatmoderskap i svensk rätt - med särskilt fokus på ett barns rätt att få en tilltänkt moder rättsligt fastställd som förälder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Magnusson; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; principen om barnets bästa; mater est-principen; artikel 8 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur synen på surrogatmoderskap har utvecklats i svensk rätt, och om avsaknaden av reglering av fastställande av utländskt moderskap är tillfredsställande. Frågan om avsaknaden av reglering ska ses i förhållande till barnets bästa och barnets rätt till respekt för privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen (EKMR) för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet. LÄS MER