Sökning: "traditional didactic approach"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden traditional didactic approach.

 1. 1. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kadir Isik; [2020-09-10]
  Nyckelord :Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Sammanfattning : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om kosthållning i idrott och hälsa : Mer än att lära elever äta grönsaker?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Patrik Näslund; [2019]
  Nyckelord :Salutogenic; nutrition education; KASAM; students;

  Sammanfattning : With the background of the complexity about food and nutrition in today’s society the purpose of this study is to investigate how high school students in Sweden describes their experience of nutrition education in physical education. The study focuses on how the students talk about food and nutrition and the approaches to health that are made visible within different subjects. LÄS MER

 3. 3. "Har någon sett Lisa, tjejer och killar?" : - En studie om förskolepedagogers interaktion med barn ur ett genusperspektiv

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Lindroos; Jessica Ulander; [2017]
  Nyckelord :gender; sex; interaction; gender roles; positioning; genus; kön; interaktion; könsroller; positionering;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that teacher’s interaction with children have a significant meaning for the construction of gender and that their approach maintains stereotypical perceptions of gender. Therefore, the purpose of this study is to survey and explain how preschool teachers at a preschool in Stockholm interact with children from a gender perspective and how their approach to traditional gender roles in their didactic work with children can affect their positioning. LÄS MER

 4. 4. Transgression and Tradition : Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Algotsson; [2015]
  Nyckelord :North and South; Elizabeth Gaskell; Victorian women; gender norms; transgression; gender spheres;

  Sammanfattning : This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. LÄS MER

 5. 5. El aprendizaje de vocabulario en la clase escolar sueca y las aplicaciones para teléfonos inteligentes : Un acercamiento a su posible uso como estrategia didáctica

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Lenhult; [2014]
  Nyckelord :Swedish schools; vocabulary learning; didactic smartphone applications; teaching Spanish as a foreign language; escuela sueca; aprendizaje de vocabulario; aplicaciones didácticas para teléfonos inteligentes; enseñanza del ELE;

  Sammanfattning : El presente estudio trata sobre el aprendizaje de vocabulario de español como lengua extranjera (ELE) en la escuela sueca e investiga si el uso de las aplicaciones didácticas, para los teléfonos inteligentes, que sirven para aprender vocabulario podría ser un apoyo al aprendizaje de nuevas palabras para alumnos en el paso 1, tanto en la educación secundaria como en el bachillerato. También investiga en qué medida los profesores de ELE utilizan las aplicaciones didácticas de vocabulario para que los alumnos puedan aprender nuevas palabras. LÄS MER