Sökning: "traditional marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade orden traditional marketing.

 1. 1. Challenging Traditional Growth Strategies - An exploratory single case study on how Forza Football designs user involvement growth strategies to enable viral growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Larsson; Johan Horn; [2020-07-23]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Open innovation; User innovation; Network effect; Value cocreation; Virality; Viral growth;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In order to stay competitive in a rapidly changing businessenvironment, the question of growth is perceived to be an essential issue of survival andentrepreneurial behavior. Traditionally, strategies related to growth have mostly been related toexpenses on marketing or acquisitions of smaller competitors. LÄS MER

 2. 2. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Oetisk marknadsföring i sociala medier : ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Jonsson; William Lundin; Valentina Mikulic; [2020]
  Nyckelord :ethics; marketing; social media; influencer; unethical; marketer; etik; marknadsföring; sociala medier; influencer; oetiskt; kommunikatör;

  Sammanfattning : Teorin som ställs i denna studie är att det utvecklats ny problematik i samband med uppkomsten av marknadsföring i sociala medier. I denna studie identifieras de etiska utmaningarna och hur konsumenterna påverkas av dem. LÄS MER

 4. 4. Antecedents of Chinese millennial consumers' purchase intentions via following influencers' recommendations: the sports goods industry

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Xiangru Meng; Yue Xiao; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Chinese millennials; TTI model; purchase intention; sports industry;

  Sammanfattning : Background In recent years, with the rapid development of e-commerce in China, various online media and digital social platforms have attracted more users, and online marketing has gradually replaced traditional marketing strategies. The increasing frequency of online shopping by Chinese consumers, especially millennials, presents a huge opportunity for influencer marketing. LÄS MER

 5. 5. Turistbyrån i förändring : En studie om hur digitaliseringen påverkar hur fysiska turistbyråverksamheter arbetar med marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ebba Nilsson Dahlin; Julia Ingmarsson; [2020]
  Nyckelord :Tourism; Digitization; Marketing; Tourist agency; Turism; Dgitalisering; Marknadsföring; Turistbyrå;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur traditionella turistbyråer ser på digitalisering samt hur denna utveckling förändrar verksamheternas strukturer och arbetsprocesser kring marknadsföring. Frågeställningarna som har undersökts i denna studie har handlat om hur turistbyråer ser på den digitala utveckling som skett i samhället i förhållande till den bransch de befinner sig i, samt hur deras nuvarande marknadsföringsprocess påverkas av digitaliseringens framväxt. LÄS MER