Sökning: "traditionell inskolning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden traditionell inskolning.

 1. 1. Att börja förskolan - när hemmet möter förskolan. Inskolning ur vårdnadshavares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Kristoffersson; Viktoria Widmark; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Anknytning; Omsorg; Delaktighet; Inskolning; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta vårdnadshavares röster i fråga om inskolning av deras barn i förskolan, hur delaktiga de upplever sig vara samt hur delaktiga de önskat och förväntat sig vara i processen. Studien är kvalitativ och har genom semistrukturerade intervjuer med vårdnadshavare ämnat att lyfta deras röster kring inskolningen, som de tidigare hörts förhållandevis lite kring. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares tankar om barns trygghet vid inskolning : en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Grengby Lindahl; Emelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; anknytning; relationell; goda relationer; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet på förskolan med specifikt fokus på inskolning. Studien utgår från tre forskningsfrågor som belyser viktiga aspekter vid skapandet av trygghet hos barn när de skolas in på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Föräldraaktiv introduktion, ett arbetssätt i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Fahlstedt; Therese Larsson; [2018]
  Nyckelord :Introduktion; Föräldraaktiv introduktion; Traditionell inskolning; Pedagogisk omsorg; Relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärare och vårdnadshavares uppfattning kring föräldraaktiv introduktion. Vår studie bygger på fyra olika förskolors arbete kring föräldraaktiv introduktion. Dessa förskolor är verksamma i samma kommun. LÄS MER

 4. 4. Att skiljas från sitt eget barn - En kvalitativ studie om inskolning med blicken på vårdnadshavaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Hansson; Sofie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :inskolning; anknytning; vårdnadshavare; trygghet;

  Sammanfattning : Innehållet i denna studie omfattar inskolning från ett vårdnadshavarperspektiv med utgångspunkt från Broberg, Hagström och Brobergs (2012) utveckling av anknytningsteorin. De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen har hjälpt oss att uppnå studiens syfte, vilket är att undersöka vårdnadshavares upplevelser av en inskolningsprocess. LÄS MER

 5. 5. Inskolning – första klivet in i förskolans värld - En studie om inskolningsmetoder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Mundt; Johanna Vogel Lindskog; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Barn; Förskola; Förskollärare; Föräldraaktiv inskolning; Inskolning; Inskolningsmetod; Traditionell inskolning; Attachment; Children; Induction preschool; Preschool; Preschool teacher; Induction method;

  Sammanfattning : Idag går nästan alla barn i förskolan. Känslan av att börja i förskolan kan vara väldigt individuell och därför kan inskolningen behöva anpassas efter barnets behov med stöd av olika inskolningsmetoder. LÄS MER