Sökning: "traditionell stad"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden traditionell stad.

 1. 1. Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Olga Zabalueva; [2018]
  Nyckelord :migration museums; participation; activism; museum definition; democracy; Museum of Movements; museology; civil society; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. LÄS MER

 2. 2. Cityhandelns konkurrens från externhandel och e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Richard Hall; Martin André; [2018]
  Nyckelord :Fastighet; cityhandel; externhandel; e-handel; kommersiell service; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditionally, city commerce has always had a strong foothold in Swedish cities. However, in recent years the city commerce has experienced a weaker growth in comparison with external shopping and e-commerce. LÄS MER

 3. 3. Dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Greta Horn; [2017-08-31]
  Nyckelord :Osby kommun; dialektutjämning; traditionell dialekt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne. Materialet består av dialektintervjuer inspelade i Osby kommun, dels inspelningar som är utförda inom projektet Svenska dialekter i förändring, dels arkivinspelningar från Institutet för Språk och folkminnen. LÄS MER

 4. 4. Hur ser hemmen ut i Sköna hem? : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johan Gunhamre; [2017]
  Nyckelord :Hemmet; samhället; media; identitet; livsstil och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hem i Sverige, platserna där hemmen är lokaliserade, samt om de boende och deras inredningar. Fokuset ligger på människors identiteter, livsstilar och smak, samt stadsutveckling. Syftet med den här uppsatsen är att i mer generella termer diskutera stadsutvecklingen i förhållande till hemmets utveckling. LÄS MER

 5. 5. Multifunktionella översvämningsskydd : att lära sig leva med klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Valtinat; [2017]
  Nyckelord :översvämningsskydd; multifunktionella översvämningsskydd; Kristianstad; Hamburg; Nederländerna; klimatförändring; havsnivå; översvämning;

  Sammanfattning : En ökad växthuseffekt leder till en sakta men säker havsnivåhöjning, till följd av uppvärmning av haven och smältningen av isarna. En ökad havsnivåhöjning påverkar även det minsta av vattendrag och en större översvämningsrisk blir följden. LÄS MER