Sökning: "traditionella butiker"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden traditionella butiker.

 1. 1. Hållbar matshopping En kvalitativ studie om hur unga vuxna handlar mat online och hemsidans roll i shoppingupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Samuelsson Bråve; Virginia Drasko; [2019]
  Nyckelord :E-grocery-shopping-as-practice; hållbara livsmedel; matshopping; Practice Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handelstillväxten har ökat i takt med digitaliseringen vilket har förändrat hur man konsumerar. Den svenska dagligvaruhandeln på nätet är en relativt ny bransch som förväntas växa i en snabbare takt än den totala e-handeln. LÄS MER

 2. 2. Stayin’ alive - Fysisk butik Vs. Digitalisering : Vilka strategier utvecklar fysiska butiker för att bemöta den ökade konkurrensen i och med digitaliseringen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Savannah Ejdenwik; Lina Forsander; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; physical store; competition; digitalization; E-handel; fysisk butik; konkurrens; digitalisering;

  Sammanfattning : Problemställning: Mellan åren 2011 och 2017 lades 5000 fysiska butiker i Sverige inom sällanköpsvaruhandeln ner, samtidigt har e-handelns omsättning ökat markant de senaste åren. I Linköping har den fysiska handeln inte minskat nämnvärt det senaste året vilket gör det intressant att studera hur de fristående butikerna i staden agerar för att hantera den ökade konkurrensen e-handeln och digitaliseringen bär med sig. LÄS MER

 3. 3. Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Simon Granström; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; rapid growth; Critical success factors; Social media; E-handel; tillväxt; framgångsfaktorer; marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. LÄS MER

 4. 4. Factors Affecting Employee Acceptance of Electronic Shelf Labels In a Mandatory Business Environment : -A Study Applying the UTAUT-Model in a Swedish Organization

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Natalia Baraslievska; [2019]
  Nyckelord :Technology Acceptance Model; Mandatory Business Environment; Electronic Shelf Labels; Employee perspective; Teknologi Acceptans Modell; Obligatorisk Affärsmiljö; Elektroniska prislappar; Medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Background: The retail industry is one of the most competitive industries today as the emergence of the e-commerce has put significant pressure on traditional retailers. As price change frequencies have doubled, physical retailers struggle to adapt to online retailers; and as a result, new technologies for price automation such as Electronic Shelf Labels has emerged. LÄS MER

 5. 5. Användaracceptans till digitala betalningsmedel : En empirisk studie om fysiska butikers acceptans till nya digitala betalningsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ellinor Auinger Brodin; Olivia Borgström; [2019]
  Nyckelord :Digitala betalningsmedel; Fysiska klädbutiker; TAM; TOE; Användaracceptans;

  Sammanfattning : Den traditionella detaljhandel har utsatts för en ökad konkurrens från e-handelsföretag och måste idag kunna erbjuda liknande förutsättningar för att behålla sina kunder. Idag är digitala betalningsmedel en allt mer förekommande betalningsmetod i affärer. LÄS MER