Sökning: "traditionella butiker"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden traditionella butiker.

 1. 1. Hållbar matshopping En kvalitativ studie om hur unga vuxna handlar mat online och hemsidans roll i shoppingupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Samuelsson Bråve; Virginia Drasko; [2019]
  Nyckelord :E-grocery-shopping-as-practice; hållbara livsmedel; matshopping; Practice Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handelstillväxten har ökat i takt med digitaliseringen vilket har förändrat hur man konsumerar. Den svenska dagligvaruhandeln på nätet är en relativt ny bransch som förväntas växa i en snabbare takt än den totala e-handeln. LÄS MER

 2. 2. Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Simon Granström; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; rapid growth; Critical success factors; Social media; E-handel; tillväxt; framgångsfaktorer; marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. LÄS MER

 3. 3. Factors Affecting Employee Acceptance of Electronic Shelf Labels In a Mandatory Business Environment : -A Study Applying the UTAUT-Model in a Swedish Organization

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Natalia Baraslievska; [2019]
  Nyckelord :Technology Acceptance Model; Mandatory Business Environment; Electronic Shelf Labels; Employee perspective; Teknologi Acceptans Modell; Obligatorisk Affärsmiljö; Elektroniska prislappar; Medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Background: The retail industry is one of the most competitive industries today as the emergence of the e-commerce has put significant pressure on traditional retailers. As price change frequencies have doubled, physical retailers struggle to adapt to online retailers; and as a result, new technologies for price automation such as Electronic Shelf Labels has emerged. LÄS MER

 4. 4. Relationsarbete för småföretag : En undersökning i relationsarbete för småföretag inom sällanköpshandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Ljung; Fredrik Thaysen; [2018]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Kundrelationer; Kundlojalitet; Service; Sällanköpshandel; Småföretag;

  Sammanfattning : Hur företag arbetar för att särskilja sin verksamhet från sina konkurrenter är ett högst relevant ämne, då dagens handel är extremt konkurrensutsatt från både fysiska butiker samt den ökade e-handeln. Den traditionella marknadsföringen som mestadels syftade mot att locka nya kunder, har till viss del bytts ut mot en mer relationsinriktad marknadsföring som ämnar att behålla och värna om sina befintliga kunder. LÄS MER

 5. 5. En föränderlig butik : optimering av butikslayout för second hand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madelene Burman; Madeleine Thorell; [2017]
  Nyckelord :Layout; Second hand; Optimization; Layout; Second hand; Optimering;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to research how second hand stores can optimize their store layout. The delimitations have been restricted to the exterior, interior, layout and display variables within the design of layout design. Second hand is an increasingly growing industry that a lot of people have different opinions about. LÄS MER