Sökning: "traditionella marknadsföringsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden traditionella marknadsföringsmetoder.

 1. 1. Det nya reklamlandskapet. En kvalitativ studie om influencer marketing på Instagram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Swenzén; Linnea God; [2018]
  Nyckelord :influencer marketing social media Instagram influencers;

  Sammanfattning : I takt med att Sverige har blivit digitaliserat spenderar befolkningen mer tid på sociala medier. Företag väljer därför idag att allt mer marknadsföra sig på sociala medier istället för via traditionella medier. LÄS MER

 2. 2. Den naturliga ambassadören : en fallstudie om mötet mellan styrning och behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Herrlander; Johanna Palm; [2016]
  Nyckelord :Employee Advocacy; Customer Advocacy; organisatoriskt medborgarskapsbeteende; tillhörighet; organisationsengagemang; psykologiskt kontrakt; ambassadörskap;

  Sammanfattning : Fenomenet Employee Advocacy spås vara framtidens nya trend och innebär marknadsföring av en organisation via medarbetarna. Fler företag börjar se betydelsen av att medvetet använda sina medarbetare som ambassadörer för att sprida företagets budskap. LÄS MER

 3. 3. Har kreativitet gränser? : En kvantitativ studie som undersöker effekter av kreativ traditionell reklam jämfört med gerillareklam och därefter klargör vilken kreativ metod som är mest effektiv.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linea Marklund; Ivana Gagula; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Har kreativitet gränser? En kvantitativ studie som undersöker effekter av kreativ traditionell reklam jämfört med gerillareklam och därefter klargör vilken kreativ metod som är mest effektiv.Uppsatsförfattare: Ivana Gagula & Linea Marklund                                                  Datum: 2014-05-23Nyckelord: Gerillamarknadsföring, kreativ traditionell marknadsföring, kreativitet,reklam, varumärke, intention Dagens konsumenter blir dagligen utsatta för en stor mängd kommersiella budskap. LÄS MER

 4. 4. ”Advertising Nouveau” : en studie om okonventionell marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Maria Gustafsson; Johanna Grönvall; [2014]
  Nyckelord :okonventionell; viral-; stealth marknadsföring; word-of-mouth; beteende; unconventional; guerrilla-; viral-; stealth marketing word of mouth; attitude; behavior; gerilla-; attityd;

  Sammanfattning : Företag inom modebranschen står i dag inför en ökande konkurrenssituation. På grund av globaliseringen och interaktionen mellan kunder över internet, är konsumenterna idag mer medvetna än tidigare. LÄS MER

 5. 5. Alternativ marknadsföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Isabelle Bergander; Josefine Nordqvist Svensson; [2014]
  Nyckelord :Traditionell marknadsföring; Konsumentbeteende; Kreativitet; Traditional Marketing; Guerrilla Marketing; Alternative Marketing; Consumer Behaviour; Marketing Message; Credibility; Creativity; Marketing Communication; Gerillamarknadsföring; Alternativ marknadsföring; Marknadsföringsbudskap; Trovärdighet; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : konsumenterna för att kunna tränga igenom ett samhälle starkt präglat av mediebrus. Deträcker inte att öka frekvensen av reklam då konsumenter visar en allmän reklamtrötthet. Dentraditionella marknadsföringen har tappat sin effekt och nya marknadsföringsmetoder, såsomgerillamarknadsföring, har vuxit fram. LÄS MER