Sökning: "traditionella systemutvecklingsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden traditionella systemutvecklingsmetoder.

 1. 1. Guidance on Implementing Agile Software Development Methods within a Traditional Environment

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andreas Wallström; [2021]
  Nyckelord :Agile; Agile Software Development; CI CD; Continuous integration; Continuous deployment; Dedicated teams; Agilt; Agil systemutveckling; CI CD; Kontinuerlig integration; Kontinuerlig driftsättning; Dedikerade teams;

  Sammanfattning : Agile software development methods keep increasing in popularity. Many organizations who are using traditional software development methods, such as water-fall and stagegate based methods are switching to agile software development methods. LÄS MER

 2. 2. Transition till en agil metod : En studie av stora mjukvaruorganisationers användning av agila metoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :William Magnusson; Lucas Grönlund; [2017]
  Nyckelord :Agile; agilitet; agil systemutveckling; systemutveckling; systemutvecklingsmetoder; transition; övergång till agil; scrum; LeSS;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att bidra med förklarande kunskap om hur en transition från traditionella systemutvecklingsmetoder till agila systemutvecklingsmetoder kan genomföras, vilka problem som kan uppstå under övergången samt de utmaningar organisationen ställs inför vid en övergång. Vidare är målet också att bidra med vägledande kunskap i den mån att den ska belysa möjliga fallgropar som kan undvikas och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid en övergång till en agil metod. LÄS MER

 3. 3. Produktägarens förväntade färdigheter i Scrumprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hjalmar Hult; Lars Ladsten Klaening; Marcus Mazur; [2015]
  Nyckelord :Agil utveckling; Scrum; produktägare; färdigheter; systemutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : IT-branschen är i ständig förändring och agila systemutvecklingsmetoder är det som i allra högsta grad har populariserats, varav Scrum praktiseras av mer än hälften av de som anammar agila metoder. Rollen projektledare suddas ut och produktägaren är personen med störst mandat. LÄS MER

 4. 4. Val av systemutvecklingmetod utifrån ett strategiskt perspektiv : En fallstudie på SPV

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Gustaf Stenberg; Lina Nordin; [2014]
  Nyckelord :Agile software developme nt methods; TS - method; project management; Agila systemutvecklingsmetoder; TS - metoden; projektstyrning;

  Sammanfattning : De flesta metoder, verktyg och arbetssätt som används vid traditionell projektledning har använts under en lång tid trots att de yttre förutsätt-ningarna har förändrats. Systemutvecklingsbranschen upplevde de traditionella metoderna att driva projekt som oerhört statiska och tröga, därför utvecklades mer lättrörliga metoder som kom att kallas agila systemutvecklingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Agilt - men agilt nog?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Esbjörn Mählberg; [2011]
  Nyckelord :Scrum; agile; agile methods; systems development; process; Systeam; Scrum; agil; agila metoder; systemutveckling; process; Systeam;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate whether a small organization with small development teams can find a value in leaving a functioning development process to follow a formal systems development methodology, if these organizations can find support in an agile systems development method and in such case the method needs to be adjusted according to the organizations unique conditions. A traditional plan-driven system development methodology includes a number of phases that are carried out sequentially and a completed phase can basically not be resumed. LÄS MER