Sökning: "traduction"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet traduction.

 1. 1. TRADUIRE LA CULTURE – UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? Une étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman policier de Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Klara Pettersson; [2021-09-09]
  Nyckelord :Franska; kulturella referenser; översättningsstrategier; Läckberg;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att skapa bättre förståelse för hur översättning mellan två språk går till och vilka problem den kulturella aspekten kan orsaka. Den syftar också till att bidra till forskningsfältet om översättning av kulturspecifika referenser och dess resultat kommer att jämföras med resultaten från tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Thèmes marqués en traduction. Une étude qualitative de l’emploi de thèmes marqués dans la traduction suédois-français et anglais-français

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matthew White; [2021-04-30]
  Nyckelord :Franska; språkvetenskap; översättningsvetenskap; linguistique; traductologie; thème; grammaire systémique fonctionnelle;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs användningen av markerade teman i franska originaltexter med översättningar från både svenska och franska utifrån ett systemiskt-funktionellt perspektiv. Genom att analysera temaanvändningen i anföranden från Europaparlamentet på franska, svenska och engelska, tillsammans med de franska översättningarna av de två sistnämnda, diskuteras huruvida de översatta texterna skiljer sig från originaltexterna. LÄS MER

 3. 3. L’EMPLOI DU SUBJONCTIF ET DU CONGIUNTIVO DANS “L’AMICA GENIALE” ET SA TRADUCTION EN FRANÇAIS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anders Sjölin; [2021-02-03]
  Nyckelord :franska; italienska; konjunktiv; komparativ studie; Ferrante;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka förhållandet mellan italienska och franska konjunktiv i ett avgränsat avsnitt av ”Min fantastiska väninna” av Elena Ferrante i italiensk originaltext samt fransk översättning. Står antalet konjunktiv på franska i proportion till antalet italienska konjunktiv i originaltexten? I det fall att konjunktiven är färre på franska, kan det påverka tolkningen av vad som enligt berättaren är hypotetiskt och vad som är sant? Teoretisk utgångspunkt är det s. LÄS MER

 4. 4. Adaptation, conversion, équivalence... : Quelle stratégie utiliser pour la traduction des références culturelles dans un livre sur l'amaigrissement?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Iréne Antby; [2021]
  Nyckelord :Traduction; références culturelles; stratégies traductionnelles; amaigrissement;

  Sammanfattning : The main focus of this study is to analyse the translator’s challenges and which translation strategies may be relevant when translating cultural references and colloquial expressions. The corpus is an extract of a French lifestyle book about weight loss published in the 1990’s which has been translated into Swedish. LÄS MER

 5. 5. À la recherche des mots culturels tout au long des randonnées fromagères : Une analyse de la traduction des mots culturels dans un guide touristique français.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Josefine Schånberg; [2021]
  Nyckelord :cultural words; cultural terms; technical terms in the domain of cheese; translation strategies; connotations; significations.;

  Sammanfattning : Each language has a variety of cultural words that in one way or another are deeply rooted in the culture and society of a country or a region. This includes words and / or expressions that have to do with ecology, material culture, social culture, organisations, customs, ideas, gestures and habits. LÄS MER